بیماری دیسپلازی فیبرو را بیشتر بشناسیم…؟؟


بیماری دیسپلازی فیبرو  را بیشتر بشناسیم…؟؟

بیماری دیسپلازی فیبرو  را بیشتر بشناسیم...؟؟

 

Polyostotic Fibrous dysplasia

در این بیماری بافت فیبروز، با بافت استخوانی جایگزین میگردد. علت آن نامعلوم است و ظاهرا ژنتیک در آن نقشی ندارد. استخوان های بلند (خصوصاً فمور و استخوان از محل های شایع درگیری هستند. استخوان های آرواره و جمجمه از محل های شایع دیگر هستند استخوان های درگیر مستعد خم شدن و شکستگی هستند. بیماری از کودکی آغاز می شود و علایم به شکل دفرمیتی و شکستگی پاتولوژیک خود را در بزرگسالی نشان میدهندسندرم آلبرایت = پیگمانتاسیون پوستی + بلوغزودرس (در جنس زن) + PolyOStotic fibrous dysplasiaFibrodyplasia ossificans Progressiva چگونه بیماری است ؟در این بیماری توده های استخوانی در بافت های نرم ایجادشده که باعث اختلال در حرکت مفاصل میگردد. علت معمولاً بروز یک موتاسیون میباشد. کوتاهی انگشت شست. پا (یا سایر انگشتان) دیده می شود علایم در اواخر کودکی به شکل تورم نرم و گذرا در گردن و تنه شروع میشود. به تدریج توده ها، استخوانی شده و به شکل پیشرونده باعث اختلال در حرکات مفاصل میگردند. درمان جراحی معمولاً برای کاهش کم حرکتی با درآوردن تکه های استخوانی صورت میگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد