بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت دوم )


بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت دوم )

بیماری زخم معده - زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟

درمان دل بهم آمدن 

-جویدن کندر، مصطکی، میوه بنه، خورن برگ سداب خشکیده، میخک و جوشانده مصطکی و میخک بخورند، رب ترنج، رب ترنج با عود خام و میخک، پوست پسته، شکوفه تاک (کرم مانند)، شاه زیره  -زن شیرده میخک بخورد در جلوگیری از قی کردن بچه مفید است. -دو حبه و نیم مثقال قرنفل کوبیده در شیر حل کنند و به بچه بخورانند قی آرام می شود و در مدت یک روز خوب می شود.-بزر کتان، زنبق، زیره، و مصطکی هریک یک جزء با آب عسل بر آتش میجوشد و تناول کنند. -

تقویت معده

زیره سبز، زیره سیاه، زیتون، بادیان سائیده صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری میل شود.  مرزه، ریحان، شوید، نعناع و ترخان تازه مؤثرند  -در معالجه زخم معده:افتیمون را یک مثقال بجوشانند و گز خوانسار را در آن شیره کشیده میل نمایند. - گزانگبین، گز خوانسار، شکر قرمز، مقلی ارزق، سکینج مفید است.  - گل بومادران را تا ۴۰ روز روزی ۲ مثقال دم کرده همه روزه صبح ناشتا میل نمایند.  ریشه شیرین بیان تمیز و شسته را در مقداری آب بجوشانند (نیم کیلو در ۲ لیتر آب و بعد آنقدر بجوشانند تا یک لیتر آب باقی بماند بعد صاف کرده و در آب آن ۷۵ گرم گز خوانسار شیره . کشیده صبح ناشتا ۲ استکان میل نمایند. در معالجه زخم معده :اربه (مریم نخودی)، مرزنگوش، آویشن شیرازی از هر کدام یک مثقال دم نموده و صاف کرده و با نبات میل کنند. 8ر نسخه : زنیان، زیره سبز، بادیان از هر کدام چهار مثقال با دو سیر نبات نرم سائیده مانند فاووت روزی یک قاشق غذاخوری میل شود. (نسخه عطار/۲۶۴) شکم بند دست است و زنجیر پای شکم بنده کمتر پرستد خدای کشد مرد پرخوار بار شکم و گر دیر یابد کشد گز علفی و ریشه شیرین بیان به مقدار مساوی تا ۴۰ روز صبح ناشتا میل شود.  کندر و مصطکی دانه، صمغ و شاء از هر کدام ۴ مثقال بجوشانند صبح ناشتا میل نمایند. این عمل ۴۰ روز تکرار شود.

درمان نفح معده

خوردن گلابی و نارنگی و خرمالو و موز بسیار نافع است. زنیان، بادیان، زیره سبز، زیره سیاه از هر کدام یک مثقال نرم بسائید و بقدر کافی نبات با آن بسایند روزی ۳ قاشق غذاخوری میل نمایند. . گز علفی ۴ مثقال و، ناخونک ۲ مثقال گز خوانسار ۲ مثقال با یکدیگر بجوشانند و صافنموده صبح ناشتامیل نمایند این خوراک تا ۵ روز تکرار گردد.چای کوهی و گل گاو زبان و قاقله و آویشن شیرازی از هر کدام ۱۰ گرم بجوشانند پس از صاف نمودن نبات زرد را بکوبند و به مقدار کافی در آن حل نموده صبح ناشتا تا ۳ )روز میل نمایید.بسفایج ۱ مثقال بادرنجبویه، زنیان، بادیان، زوفا، گل گاوزبان، آویشن، گل زرد و گل سرخ، سنبل الطیف از هر کدام ۱ مثقال بجوشانند صاف نموده تا ۴ روز هر روز صبح میل نمایند.  گل بابونه شیرازی و تخم شوید از هر کدام ۵ گرم بجوشانند با نبات میل نمایند. مقل ارزق را تا ۷ شب شبی نیم مثقال وقت خواب میل نمایند. هلیله سیاه را از یک دانه شروع تا ۴۰ دانه شبی یک دانه کم کنند تا برسد شب آخر .شب هشتادم) به یک دانه در نفح و سختی مزاج مؤثر است آش آبغوره را با گل سرخ مخلوط نموده میل کنند ولی باید مراعات کرد که حبوبات داخل آش نشود فقط برنج و تره و جعفری و شوید و بابونه سبزی آن باشد و آش روانی باشد.  گل سرخ ۴ مثقال، سناء مکی ۴ مثقال، انگدان رومی ۱ مثقال، قاقله ۱ مثقال، عاقرقر حا۱ مثقال، بسفایج ۱ مثقال همه آنها را نرم بسایند و به مقدار کافی نبات سائیده مخلوط نموده شبها موقع خواب کفلمه نمایند. بادرنجبویه، بابونه، آویش، سناء، اربه (مریم نخودی) از هر کدام ۲/۵ گرم بجوشانند و به قدر سه استکان آب از آن بدست آید صاف نموده با نبات صبح و ظهر و شب میل نمایند تا سه روز رازیانه، سیاه تخمه، گل پر، اربه (مریم نخودی) از هر کدام یک مثقال بجوشانند صاف نموده و با نبات میل نمایند. چای سفید، چای سبز، چای کوهی، چای سیاه از هر کدام ۲ گرم دم نموده دو سه .استکان آن را با نبات عصرها میل نمایند -غذای شوید پلو، کره عسل و مربا بالنگ و کمپوت گلابی و کباب برگ و گوشت مرغ مفید است روزی یک گیلاس، آب انگور بسیار مفید استاز خوردن هندوانه، کاهو، باقلا و لوبیا خودداری کند-جهت تقویت معده :خوردن شوید، جعفری، بابونه، ریحان، نعناع، مرزه، برگ ترب، آب ترب، سیرابی، آب شلغم، آب ترب سیاه، و کلم قمری و کلم گل مفید است.برای سوء هاضمه: روزی ۲۵۰ گرم آب سیرابی و ۲۰ گرم شکر قرمز و ۱۰ گرم گز علفی و ۱۰ گرم گز خوانساری و ۱۰ گرم خاکشیر مخلوط و کمی بجوشد و عصرها میل کنند تا چهل روز تکرار کنند.-روزانه ۴۰ گرم روغن زیتون با سالاد بخورد-برای لینت مزاج برگ سناء و تخم گشنیز، ریشه شیرین بیان را به مقدار مساوی و نبات بندر کافی مخلوط نموده و نرم بسایند و روزی ۲ بار هر بار یک قاشق غذاخوری یک صبح و یک شب میل نمایند. -در اقسام دل درد: درمنه ترکی و گل بومادران و مریم نخودی از هر کدام یک مثقال دم کرده با نبات میل کنند.برای کاهش التهاب کولیت (عفونت روده بزرگ) بصورت مداوم یک فنجان دم کرده بابون بنوشید.-در ورم روده بزرگ: بقراط حکیم خوردن کلم پخته با عسل را در رفع قولنج مؤثر می داند. یک قاشق مرباخوری پودر ریحان را در نصف لیوان آب دم کرده و پس از صاف کردن با عسل میل نمایند درمان سر درد هم میباشد. -۱۰ الی ۴۰ گرم گل بهار نارنج یا پرتقال را در یک لیتر آب دم کرده و پس از صاف کردن مخلوط با عسل ۲ الی ۳ فنجان بر فاصله بنوشید مؤثر واقع می شود.-در درمان زخم معده: انجیر و عسل را به نسبت مساوی مخلوط نموده بسیار نافع است.-۲۰ گرم برگ و ریشه کاسنی را بجوشانید و صاف کرده آن را با عسل صبح ناشتا ۲ فنجان میلی نمایند.-پیاز، سیر، افسنطین ضد باکتری و ضد عفونی کننده روده هستند.بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت اول)بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت سوم )بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت چهارم ) 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد