بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت سوم )


بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت سوم )

بیماری زخم معده - زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟

دارو مقوی معده

ریشه و ریزم جنطیانا (ژانسین) 2تا 3گرم دم کرده روزی ۳ فنجان افرادی که به سرعت مبتلاء به سر درد یا حالات عصبی می شوند این دارو را مصرف نمایند.دانه انیسون ۲ تا ۴ گرم دم کرده روزی ۳ فنجانرازیانه ۲ تا ۴ گرم دم کردهبرگ نعناع ۲ تا ۴ گرم دم کردهتخم شوید ۲ تا ۴ گرم دم کردهزنجبیل ۲ تا ۴ گرم صبح و شب با غذا میل شود.برگ پونه ۲ تا ۴ گرمگل بنفشه ۱۰ تا ۲۰ گرمگل بنفشه ۱۰ تا ۲۰ گرمجهت بر طرف کردن خونریزی معده دم کرده روزی ۳ فنجانمیوه برگ گیاه، برگ بو 4تا 8گرم دم کرده\خرفه همراه غذا مصرف شود.مرزه ۲ تا ۴ گرم دم کردهریشه شیرین بیان ۲ تا ۴ گرم دم کردهگل بابونه اصلی ۲ تا ۴ گرم دم کردهگل یا تمام گیاه بومادران ۲ تا ۴ گرم دم کرده

دارو اشتها آور

پوست دارچين ۰/۵ تا یک گرم دم کردهریشه زنجبیل ۰/۲۵ تا ۱ گرم دم کردههل ۱ تا ۲ گرم دم کردهمیوه فلفل سیاه ۱ تا ۲ گرم دم کردهدانه شنبلیله ۴ تا ۱۰ گرمبرگ یا ریشه یا دانه سنبل ختائی یک تا دو گرم دم کردهمیوه انیسون ۲ تا ۴ گرمرازیانه ۲ تا ۴ گرمسیر ۵ عدد سیر را له کرده در ۱/۸ لیتر آب وارد کرده ۸ ساعت بماند روزی چند قاشق میل شود

دارو ضد دلدرد 

رازیانه، زیره، گل بابونه اصلی، تمام گیاه مرزنجوش، برگ بادر نجبویه، آویشن شیرازی، پونه، اسطو خودوس، برگ نعناع، دانه گشنیز، - ضد اسپاسم: سیر، صمغ آنغوزه ۰/۳ تا یک گرم - بادشکن: آویشن شیرازی، سیاه دانه، کبابه، بادیان، شوید (تمام گیاه) مرزه تمام گیاه )

دارو باد شکن

دانه زیره، گل بابونه، برگ نعناع، دانه انیسون هر کدام یک قسمت مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری دریک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه بماند تا دم بکشد صاف کرده صبح و شب یک فنجان قبل از غذا میل شود.-گل بابونه، برگ بادر نجبویه، میوه رازیانه، میوه انیسون، میوه زیره، هر کدام یک قسمت مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری دم کرده به روش بالا

دارو ضد درد 

نعناع ۲۵۰ گرم، گل بابونه ۲۵۰ گرم، رازیانه ۱۰۰ گرم، ریشه شیرین بیان ۲۰۰ گرم، ریشه ختمی ۲۰۰ گرم مخلوط را خرد کرده ۲ قاشق غذاخوری از مخلوط فوق در یک لیوان آب جوش ریخته

گل بابونه، برگ بادرنجبویه، ریشه سنبل الطیف هر کدام یک قسمت مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش

نعناع ۱۰ گرم، بابونه ۱۰ گرم، انیسون ۵ گرم، بومادران ۵ گرم، مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش ریخته بمدت ۲۰ دقیقه بماند.

اسطو خودوس یک قسمت گیاه بومادران بیست قسمت برگ نعناع سیزده قسمت ریشه سنبل الطیب پنج قسمت دانه زیره ، د انه رازیانه ، دانه انیسون مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را در یک لیوان آب جوش ریخته. نیم ساعت بعد غذا یک فنجان میل شود.-داروی ضد نفخ: دانه زیره یک قسمت، گل بابونه، برگ نعناع،، ریشه سنبل الطیف هر کدام سه قسمت مخلوط را کوبیده مقدار یک قاشق غذاخوری از مخلوط را در یک لیوان آب جوش ریخته میل شود. داروی ضد نفخ: زیره ۱۰ گرم، رازیانه ۱۰ گرم، انیسون ۵ گرم: مخلوط را کوبیده یک قاشق مقدار یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه بماند نیم ساعت بعد از غذا یک فنجان میل شود.

دارو ضد نفح 

نعناع ۱۰ گرم، بادرنجبویه ۱۰ گرم، برگ توت ۱۰ گرم، مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت بعد از غذا یک فنجان دارو جهت درمان پیچش شکم همراه با در د: نعناع ۲۰ گرم، بابونه ۱۰ گرم، بادرنجبویه ۱۰ گرم، انیسون ۵ گرم :مخلوط را کوبیده در یک الوان آب جوش ریخته بمدت ۲۰ دقیقه صبح و شب یک فنجان  دارو جهت رفع اختلالات هاضمه: برگ انیسون، برگ ریحان، برگ نعناع، هر کدام یک قسمت برگ مرزه ده قسمت مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش یک هفته هر شب یک فنجان میل شود.بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت اول)بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت دوم )بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت چهارم ) 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد