بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت چهارم )


بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت چهارم )

بیماری زخم معده - زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟

دارو مقوی معده

میوه رازیانه، زیره سیاه، تخم گشنیز یک قسمت، میوه انیسون و زیره سبز هر کدام یک قسمت یک  قاشق غذاخوری از مخلوط را در یک لیوان آب جوش ریخته ظهر و شام بعد از غذا میل شود.-کلیت ساده، اسهال، صدا کردن شکم، نفخ و گاز  :زنيان 15 گرم ، پودینه ۳۰ گرم، درمنه ۱۰ گرم، بادیان 15 گرم، آویشن ۳۰ گرم، یک قاشق غذاخوری با دو لیوان آب کمی جوشانده قبل از هر غذا دو استکان میل شود فرمول عرق مخلوط یا عرق شفا: زنیان ۱۵ گرم، بادیان ۱۵ گرم، زیره سبز ۱۰ گرم، آویشن ۱۱ گرم، این عرق رضایت بیشماری از مبتلایان به ناراحتی گوارشی از نوع نفخ، آروغ زدن، دل درد، ورم معده، زیادی اسیدیته معده - زخم یاورم اثنیعشر را بخود جلب کرده است و مهمترین عرقی است که بیشتر ناراحتیهای بیماران را شفا می دهد.پودر معده (ورم، نفخ، آروغ زدن، زخم، زیادی اسید و بی اشتهایی) آویشن ۱۵ گرم، زنیان ۱۵ گرم، زیره سبز ۱۵ گرم، شکر ۲ استکان همه را نرم سائیده بعد از غذا یک قاشق مرباخوری.داروی مقوی معده: میوه انیسون، میوه شوید، میوه رازیانه، میوه زیره سیاه، برگ نعناع خشک شده: مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آب جوش ریخته ظهر و شام بعل از غذا میل شود.داروی مقوی معده:افسنطین ۲۰۰ گرم، قنطوریون صغیر ۲۰۰ گرم، شبدر آبی ۵۰ گرم، ریشه ژانسین ۵۰ گرم: مخلوط را کوبیده ۲ قاشق غذاخوری از مخلوط را در یک لیوان آب جوش صبح و شب نیم ساعت قبل از غذا میل کنید.دارو جهت ناراحتی معده همراه با درد: نعناع ۲۰ گرم، بابونه ۱۰ گرم، بادرنجبویه ۱۰ گرم، انیسون ۵ گرم: مخلوط را کوبیده یک قاشق غذاخوری روزی ۳ فنجان داروی اشتها آور: برگ شبدر یا یونجه، گیاه قنطوریون(گل گندم)، افسنطین، هر کدام یک قسمت مخلوط را کوبیده نیم ساعت قبل از غذا یک فنجان.داروی ضد کمبود شیره معده: گیاه افسنطین یک قسمت، دانه زیره یک قسمت، گل بابونه یک قسمت، برگ نعناع دو قسمت: مخلوط را کوبیده روزی ۲ بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا. دارو جهت التیام معده: بابونه ۳۰ گرم، زیره ۱۰ گرم، نعناع ۳ گرم، سنا ۳ گرم: مخلوط را کوبیده در یک لیوان آب جوش نیم ساعت بعد از غذا یک فنجان. داروی اشتها آور: برگ یونجه ۸ قسمت، بابا آدم ۲ قسمت، دارچین یک قسمت، شیرین بیان یک قسمت،: مخلوط را خرد کرده یک قاشق غذاخوری روزی ۲ بار نیم ساعت قبل از غذا داروی دل درد همراه با اسهال: پوست بلوط ۲۰ گرم، نعناع ۱۰ گرم، بابونه ۱۰ گرم: یک قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را که قبلاً خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت قبل از غذا یک فنجان

درمان زخم معده 

 ریشه شیرین بیان ۴۰ گرم - ریشه ایرسا۲۰ گرم - بومادران ۲۰ گرم آوایش ۱۵ گرم ریشه ها را ابتدا نیمکوب کرده با داروها مخلوط کنند هر روز صبح یک قاشق غذاخوریدردولیوان آب دم کرده بجوشانید و از این جوشیده قبل از غذا دو استکان میل نمائید .

دارو ضد خونریزی گوارشی

-گل ارمنی ۱۰ گرم، فوفل ۱۰ گرم، مازو ۱۰ گرم، گل نار ۱۰ گرم، تخم مورد ۱۰ گرم، همه را نرم سائیده هر ۶ ساعت یک قاشق مرباخوری در کمی ماستحل کرده میل نمایند (در درمان خونریزیهای دیگر نیز می توان مصرف نمود)-نسخه کولیت ساده: فوفل ۱۵ گرم، گلنار ۱۵ گرم، مازو ۱۵ گرم، تخم مورد ۲۰ گرم، زیره سبز ۱۰ گرم، آویشن ۱۰ گرم، بومادران ۱۰ گرم داروها را مخلوط کرده فوفل و مازو را قبلاً نیمکوب نموده هر روز صبح یک قاشق غذاخوری سرپر در دو لیوان آب دم کرده کمی بجوشد. قبل از هر غذا ۲ استکان میل شود-نسخه کولیت اولسروز: کندر ۱۰ گرم، مورد ۱۰ گرم، فوفل ۱۰ گرم، مازو ۱۰ گرم، گل ارمنی ۱۰ گرم: همه را نرم سائیده روزی ۳ قاشق مرباخوری بعد از هر غذا میل شود. - نسخه کولیت عصبی: اسطو خودوس ۱۵ گرم، بادرنجبویه ۱۵ گرم، مرزنجوش ۱۰ گرماب هار نارنج ۱۰ گرم، پونه ۱۵ گرم، تخم گشنیز ۱۰ گرم : یک قاشق غذاخوری در دو لیوان آب دم کرده کمی بجوشد قبل از هر غذا ۲ استکان میل شود. -کولیت عصبی: اسطو خودوس ۲۵ گرم، بادرنجبویه ۵ گرم، تخم گشنیز ۵ گرم، مرزنجوش ۱۰ گرم، آویشن ۲۰ گرم، گل پر ۱۵ گرم، یک قاشق غذاخوری در نیم لیتر آب جوش کمی جوشانده و قبل از غذا ۲ استکان میل شود. -خونریزی معده و اثنی عشر: گل ارمنی ۱۰ گرم، تخم خرفه ۲۵ گرم، گلنار ۲۵ گرم، سماق ۳۰ گرم، همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری هر ۴ ساعت میل شود.

تخم خرفه ۱۵ گرم، گل ارمنی ۱۵ گرم، آویشن ۱۵ گرم، رازیانه ۱۰ گرم، تخم مورد ۱۵ گرم، بارهنگ ۱۵ گرم، کندر ۱۵ گرم، همه رانرم کوبیده هر ۴ ساعت یک قاشق مرباخوری با شربت میل شود. کلیت اولسروز: يک کيلو ميوه کاج نیمکوب شده را با ۴ لیتر آب جوشانده تا نصف از این محلول قبل از غذا ۲ استکان میل شود. کليت اولسروز تخم مورد ۱۰ گرم، گل ارمنی ۱۵ گرم، تخم خرفه ۱۰ گرم، بارهنگ ۱۵ گرم، کندر ۵ گرم، فوفل ۵ گرم، مازو ۵ گرم، بلوط ۱۰ گرم، گلنار ۵ گرم، همه را نرم سائیده هر شش ساعت ۲ قاشق مربا خوری در ماست آب گرفته  (ماست کیسه انداخته )ریخته میل نمایند در درمان اسهال و روده پیچ شکم در ورم روده و کولیت:گل ارمنی ۱۰ گرم، طباشیر ۵ گرم، تخم ترشک ۵ گرم، همه را نرم کوبیده روزی ۴ قاشق مرباخوری با دوغ میل شود. -طباشیر ۵ گرم، دانه انار ۵ گرم، صمغ عربی ۵ گرم، کتیرا ۵ گرم، مصطکی ۱۰ گرم، همه را نرم کوبیده با آب سماق مخلوط روزی ۴ قاشق مرباخوری - گل ارمنی ۵ گرم، گل مختوم ۵ گرم، طباشیر ۵ گرم، کهربا ۵ گرم، گلنار ۵ گرم همه را نرم کوبيده روزی ۴ قاشق مرباخوری کفلمه نمایند. بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت اول)بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت دوم )بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت سوم ) 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد