بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت اول )


بیماری زخم معده – زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت اول )

بیماری زخم معده - زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟

-قدما برای التیام معده تجویز ۸ مثقال ریشه شیرین بیان و یک مثقال زنیان را مخلوط می کردند که آنها را با هم کوبیده و جوشانده شب در ایاز (مسیر نسیم صبحگاهی) گذارند و صبح ناشتا میل کنند با چند روز مداومت زخم معده التیام می یافت (بارها تجربه شده مفید است) -لعاب ریشه و گل ختمی، گل پنیرک، کتیرا ۴۰۰ میلی گرم آهک آب ندیده را در آب حل کرده و بگذارند ته نشین شود آب بالای آن را صبح ناشتا بنوشند روزهای بعد یک گرم مصرف کنند.-برای تسکین اعصاب تخم کاهو - تخم خشخاش - تخم گشنیز -پوست بید، گل گاو زبان، بابونه، ریشه ایرسا، افتیمون شامی -برای لینت مزاج روغن بادام شیرین و تخم کتان کوبیده با شکر آمیخته خوب جویده فرو برد. هم مسکن اعصاب است و هم ملین بعد جوشانده ای از پوست بید، افسنطین رومی، گل گاو زبان، بابونه و زنیان بعد - صبح یک قاشق سوپخوری خاکشیر را در فنجان قند داغ ریخته و بخورد. ساعت ۱۰ یک مثقال کتیرا بخورد عصر هم تخم کتان را مورد استفاده قرار دهد اگر لنیت کافی نباشد ۲ تا ۳ مثقال کافشه کوبیده آمیخته با تخم کتان داده شود برای معالجه زخم قولون مفيد است. در قدیم برای دلدرد اطراف ناف که منجر به قی گردد حبی مرکب از آنقوزه و مصطکی به اندازه مساوی توصیه شده است. -گل بابونه و ریشه میجو در درمان زخم معده مؤثر اند و اثر ضد التهابی دارند.-در شوروی از گل همیشه بهار (کالاندولا) در معالجه زخم معده و بیماریهای مزمن روده و معده و التهاب کیسه صفرا بکار می بردند.-مهمترین داروها برای درمان مقدار زیادی گل همیشه بهار، مرغ خزنده و عسل -آب هویج خام، در صورت لزوم (وجود اسید اوریک در ادرار) روزی یک تا ۲ استکان آب شلغم یا آب ترب و برگ آن را تجویز می کنم -برای نفخ قاووت از مصطکی و مانند آن را می دهم. -در کولیت (زخم قولون) به روش بالا صفحه قبل (زنیان - شیرین بیان - بابونه-زیره سبزخاکشیر - کتیرا) پس از آنکه التهاب تسکین یافت آنوقت مصطکی، کندر، مقل ارزق، مرمکی، قندرون (عک البطم) و مویز داده شود. -در ورم راست روده ابتدا تنقیه از شکر سرخ و گل ختمی و مانند آن نمایید تا مدفوع کنده و خارج شود آنگاه گل ختمی ۲، گل پنیرک ۲، ریشه خطمی ۵ و بزرک سفید ۵ مثقال را جوشانده صاف کنند که بقدر دو استکان شود بعد زرده تخم مرغ به آن بیفزایند و تنقیه نمایند هر گاه زخم زیاد بوده و خونریزی داشته باشد در این مایع تنقیه ریشه خطمی و بزرک سفید و گل ارمنی به میزان نیم تا یک مثقال افزوده شود استفاده از کنجد و روغن آن که ملین روده و مقعد است جایز میباشد -بیمار شصت ساله درد معده نفخ، فراموشی، یبوست بعد از درد اسهال و بعد نفخ بر طرف می شود درمان مقل ارزق، مصطکی و زنیان . قاووت مرکب از مصطکی زنیان، گلپر، رازیانه، بابونه دم کرده با جوشانده بابونه ۱، رازیانه ۱، ۱ زنیان، ۱ سنبلی الطیف قاووت از زنیان ۲، سیاهدانه ۱، تخم کرفس ۲، انیسون ۳، مصطکی ۴ مثقال و شکر سفید ۴ مثقال

دارو گیاهی مقوی معده و ضد نفخ

سیاهدانه، مصطکی و رازیانه بابونه ۱، افسنطین رومی ۱، رازیانه وزنیان یک قسمتجوشانده ای از زنیان ۱، بابونه ۱، افسنطین ۱ مثقال (۶ بار)جوشانده ای از زوفا ۱، پر سیاوشان ۱ و زنیان ۱ مثقال (۶ بار)

درمان زخم معده و کوليت

جوشانده ای از افسنطین رومی ۱، ریشه خطمی ۵ گل پنیرک ۲، سنبل الطیف ۱، خاکشیر یکقسمت.روزی یک قاشق چای خوری محلول کتیرای گون ۱ل، در یک استکان آب گرم (سه بار) - در اسهال- دل پیچه ولاغری: کوبیده کتیرای گون ۱ مثقال جوشانده افسنطین رومی ۱، ریشه خطمی ۶، بابونه ۱ (۲ بار)شیرین بیان ۸، انیسون ۰۱زیره سبز ۱، بابونه ۱، افسنطین ۱ و بادرنجبویه را کوبیده و آنرا در ظرف بخیسانند در ظرف را باز گذارند تا صبح بماند و ناشتا از آب صاف رویه آن به بیماربنوشانند- هوفاریقون به عنوان آنتی بیوتیک قوی برای مداوای زخم های معده-روده و التیام التهاب کیسه صفرا و همچنین صفراآور مصرف دارد.  -جفت و مریم نخودی وزنیان و کتیرا وجوهر نعناع پودر در کپسول ۵۰۰ میلی گرمی تجربی بمدت ۳۰ روز روزی ۲ عدد مؤثر بوده است و بعداً روزی یک عدد تا ۲۰ روز.پودر جفت بلو ط 40 گرمسر شاخه مریم نخودی ۴۰ گرم دانه زنیان 32  گرم صمغ کتیرا ۴ گرم  کریستال منتول ۴ گرم  همه را پودر کرده مخلوط کرده کپسول ۵۰۰ میلی گرمی پر کرده در ناراحتیهای مزاجی گوارشی، زخم معده و کولیت مؤثر بوده است. -در ضعف معده ( از سوء مزاج سرد) با استعمال زنجبیل و دار فلفل و زنیان مصطکی از هر کدام ۵ درهم که با عسل پاک کرده بیامیزند و شوربائی که در آن فلفل و دارچین باشد.-مصطکی، گل محمدی، هر یک ۳ درهم کهربا، نعناع خشک شده، مرو خوش، عود خام از هر یک دو در هم از همه اینها که در هم می آمیزی قرص درست می کنی و برای بیمار تجویز کن قرص را با شراب کهنه یا شراب سه یکی تناول نمایند. بیماری زخم معده - زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت دوم )بیماری زخم معده - زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت سوم )بیماری زخم معده - زخم روده بزرگ و بد بویی دهان چیست؟(قسمت چهارم )

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد