بیماری زرد زخم چگونه انتقال پیدا میکند…؟؟


بیماری زرد زخم چگونه انتقال  پیدا میکند…؟؟

بیماری زرد زخم چگونه انتقال  پیدا میکند...؟؟

  که این بیماری به صورت مکانیکی توسط شپش منتقل میشودبرای مبارزه با شپش با توجه به نوع آن میتوان روش های زیر را بکار برد:برای شپش سر:۱- کوتاه کردن موی سر۲- شستشوی مرتب سر با آب گرم و صابون و شامپو۳- استفاده از شانه دندانه ریز چوبی برای جدا کردن رشک ها از مو۴- استفاده گرد یا پودر D.D,T ٪۱۰۵- استفاده از شامپو ۱۰٪ بنزیل بنزواتبرای شپش بدن:۱- شستشو و تعویض مرتب لباس۲- شستشوی لباس های آلوده به مدت ۱۰ دقیقه در آب ۶۰ درجه۳- اتوکردن لباس ها خصوصاً درز آنها۴- استفاده از پودر حشره کشی .D.D.Tبرای شپش زهار (شپشک، عانه):۱- حذف موهای آلوده۲- استفاده از پودر D.DT ٪۱۰

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد