بیماری های داخل کلیوی غیراختصاصی


بیماری های داخل کلیوی غیراختصاصی

بیماری های داخل کلیوی غیراختصاصی

  شامل نکروز حاد توبولر (ATN) و نکروز حاد قشر کلیوی است. نکروز حاد قشری با آنوری، انعقاد داخل عروق بدتری است. بیماران مسن، نسبت به ایجاد ATN به دنبال مسمومیت با جیوه و تماس با ماده حاجب و در برخی موارد در بیماران مبتلا به دیابت یا میلوم متعدد، نارسایی حاد غیراختصاصی کلیه دیده میشود.

یافته های بالینی

  1. A) علایم و نشانه ها
دهیدراتاسون و شوک ممکن است وجود داشته باشد،ولی حجم ادرار به تجویز مایعات داخل وریدی پاسخ نمی دهد. در تماس با ماده حاجب، نشانه های احتباس شدید مایعات (در صورت ایجاد نارسایی حاد کلیوی) وجود دارد. در نارسایی حاد برخلاف نارسایی مزمن، علایم اورمی مانند تغییر سطح هوشیاری و علایم گوارشی به ندرت دیده می شود.
  1. B) یافته های آزمایشگاهی
وزن مخصوص ادرار پایین یا در محدوده (کمتر از ۴۵۰) در ادرار سلول های توبولی و cast گرانولر دیده میشود. فشار ورید مرکزی طبیعی یا افزایش یافته است.

درمان

شامل تنظیم حجم مایعات تجویز شده بر اساس حجم BUN و کراتینین سرم معیاری جهت اندیکاسیون دیالیز می باشد. پتاسیم سرم باید توسط اندازه گیری سطح پتاسیم و ECG مکرر، تنظیم شود. انجام همودیالیز صفاقی در مواقع لزوم برای جلوگیری یا تصحیح اورمی، هایپرکالمی یا اضافه حجم مایعات لازم است. با درمان مناسب اکثر بیماران طی ۱۴-۷ روز بهبودی پیدا می کنند. در برخی بیماران به ویژه افراد مسن ممکن است بقایایی از آسیب کلیوی وجود داشته باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد