بیماری های چشم خود را به سادگی درمان کنید…


بیماری های چشم خود را به سادگی درمان کنید…

بیماری های چشم خود را به سادگی درمان کنید...

برافروختگی چشم و زخم و دمل و جوش چشم

کتان مکزیکی:این گیاه را صبر هم نامیده اند و از امریکا منتقل شدهرنگ آن سبز و تیره کلفت و گوشتالو و خاردار و اغلب در گلدان نگاه داری می شود ندرتاً گل میدهد. یک برگ متوسط آنرا با یک قاشق کوچک عسل در نیم لیتر آب جوش بجوشانند و کم کم بخورند برافروختگی چشم را رفع و از همان آب بچشم بچکانند برای زخم و دمل و جوش مفید است. چکانیدن و مالیدن لعاب کتان به چشم رافع قرمزی چشم است.

درمان دمل با دبریدمان

دبریدمان به چهار طریق انجام می‌شود که بنا به نیاز دخالت پزشکی در مورد بیمار درنظر گرفته می‌شود. به برش، برداشت و یا حذف یک بخش از بافت مرده، عفونی شده و یا صدمه دیده از بدن بیمار، به منظور تسریع روند جایگزینی و یا ترمیم طبیعی در بافت سالم اطراف آن و بهبود در آن قسمت گفته میشود.

دبریدمان می‌تواند بصورت جراحی(برش توسط تیغ)، توسط اتولیز(بکمک آنزیم) و یا شیمیایی(با استفاده از دارو) انجام گیرد. دبریدمان در بدن نباید با دبریدمان در دندانپزشکی که به مفهوم حذف و از بین بردن پلاک و جرم رسوب شده در دهان و بین دندان و لثه است، اشتباه گرفته شود. در دبریدمان دندانپزشکی از دستگاه اولتراسونیک و یا مسواک و یا مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه برای حذف جرم استفاده میشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد