بیماری ها و تاثیرآن ها بر دهان و دندان


بیماری ها و تاثیرآن ها بر دهان و دندان

بیماری ها و تاثیرآن ها بر دهان و دندان

 

* بیماریهای کلیوی

 این بیماریها باعث تأخیر در رشد کودکان گردیده و تکامل و رویش دندانهای آنها و نیز توأم با تأخیر می باشد. بزاق آنها کمتر بوده و لذا پوسیدگی دندانها در آنها شایعتر و بروز عفونتهای قارچی در آنها شیوع بیشتری دارد.

*اختلالات غدد داخلی

 در هیپوتیروئیدیسم (کاهش ترشح غده تیروئید) دندانهای شبیری دیرتر افتاده و دندانهای دائمی دیرتر رویش مییابند. استخوانهای صورت این افراد شکل خاصی به خود می گیرد و دندانهای آنها دارای مینایی ناقص میگردد. در هیپو پاراتیروئیدیسم (کاهش ترشح غده پاراتیروئید) علائم دهانی و دندانی عبارتند از: هیپوپلازی منیای دندانها، تأخیر در رویش و نهفتگی دندانها و دندانهای بدشکلی با ریشه های کوتاه میباشد.

در هیپرپاراتیروئیدیسم (افزایش ترشح غده پاراتیروئید) نیز فکجوش شدن دندانها و پوکی استخوانها دیده میشود.

*بیماری دیابت

که در فصول گذشته به تظاهرات دهانی آن اشاره شده است

. از جمله این تظاهرات وجود قند در بزاق و کاهش جریان بزاق آنها و ازدياد پوسیدگی دندانها می باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد