بیماری وسواس فکری خود را چگونه درمان کنیم؟


بیماری وسواس فکری خود را چگونه درمان کنیم؟

بیماری وسواس فکری خود را چگونه درمان کنیم؟

اختلال در فکر

گاهی آدمی دچار ضعف فکر شده نمی تواند درباره چیزی فکر کند و قدرت تفکر درباره اشیا را از دست می دهد. این بیشتر در اثر اختلال در مرکز حافظه به علت جمع شدن مواد غیر طبیعی یا تغییر مزاج آن محل به علت جذب نامطلوب یا به علل فشار و یا هر عامل دیگری که به تواند روح نفسانی را مشوش گرداند به وجود می آید. مثلاً: اگر غلبه بر رطوبت بدن باشد سنگینی در وسط سر حس می شود که با اختلال فکرتوام است.

درمان اختلال در فکر

برحسب علت پیش آمده درمان را باید شروع کرد تا تعادل بدن برقرار شده تا بیمار بهبودی یابد. داروهای مرخی «شل کننده» را بر وسط سر ضماد کردن مفید است.

فلفل گرد ۵ گرم- سنبل ۵ گرم-وج۵ گرم- آمله مقشر ۱۰ گرم -دارچین ۵ گرم- جوز هندی ۵ گرم- قرفه ۵ گرم -زعفران ۲ گرم.

همه را نرم ساییده در ۲۵۰ گرم عسل، روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

اختلال در تخیلات

در این بیماری ضعف یا نقض یا بطلان در قوه تخلیه به وجود می آید. عمل تخیلات بدین طریق است که ادراک و حس مشترکی که در صورهای مختلف به دست آمده است. اگر چه از نظر غایب باشد به تواند به خاطر آورد و در انبار تخیلات تجسم نماید، آثار ضعف تخیلات بدینگونه است که بیمار خواب کمتر می بیند و اگر هم به بیند کمتر به خاطرش سپرده می شود. اما بطلان و زایل شدن یا از دست دادن تخیلان آن است که خواب اصلاً نمیبیند و اگر هم دیده شود هیچگونه خاطره ای از آن باقی نخواهد ماند. اینگونه افراد تا کسی را می بینند. می شناسند، پس از اینکه آن شخصی از دیدگانشان پنهان شد دیگر نمی تواند او را به خاطر آورند. یا مثلاً چه کاری را انجام داده اند و فراموش می کنند که چه کرده اند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد