بیماری پر یاپیسم در مردان


بیماری پر یاپیسم در مردان

بیماری پر یاپیسم در مردان 

  ناشی از نعوظ طول کشیده است. اغلب برای بیمار دردناک بوده بدون علاقه جنسی است. در ۶۰٪ موارد ایدیوپاتیک و در ۴۰٪ با بیماری هایی (مثل لوکمی، بیماری سلول داسی، تومورهای لگن و عفونت های لگنی)، همراهی دارد. دیگر علل آن عبارتند از: تروما به آلت و تروما به طناب نخاعی، اخیرا تزریقات داخل جسم غاری جهت درمان ناتوانی جنسی، شایعترین علت بوده است. بیمار با erection دردناک که از چند ساعت قبل شروع شده است، که گلانس و جسم اسفنجی نرمال هستند.دو نوع دارد: به نوع high flow که ناشی از ترومای ناحیه پرینه و جسم غاری و در نتیجه، از بین رفتن تنظیم جریان خون آلتمی باشد. در این حالت ABG خون آلت نشان دهنده مشخصات خون شریانی (اکسیژن بالا با CO2 طبیعی) می باشد. نوع low flow معمولاً به طور مزمن ایجاد شده است. در این حالت خون غلیظ با O2 کم و PCO2 بالا در جسم غاری وجود دارد و چنانچه درمان نشود باعث ادم بینابینی و فیبروز جسم غاری شده که منجر به ناتوانی جنسی می شود.پریاپیسم یک اورژانس اورولوژی می باشد. تجویز erection شود. در صورت عدم پاسخ، میتوان پس از بی حسی اپی دورال یا نخاعی خون موجود در جسم غاری را با کمک شستشو خارج کرد. برای این کار یک سوزن بزرگ (معملا آنژیوکت) در محل گلانس آلت تعبیه می شود. اضافه کردن مواد آدرنرژیک کمک کننده است. همچنین می توان با ایجاد Wedgeهای متعدد از طریق سوزن بیوپسی، یک فیستول بین گلانس پنیس و جسم غاری ایجاد نمود. بیمارانی که آنمی با سلول داسی دارند، از انفوزیون مقادیر بالای خون یا eXchange سود میبرند. در این بیماران .اکسیژن هیپر باریک توصیه می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد