بیماری پوستی پزوریازیس و رابطه آن با برخی مواد غذایی


بیماری پوستی پزوریازیس و رابطه آن با برخی مواد غذایی

بیماری پوستی پزوریازیس و رابطه آن با برخی مواد غذایی

پزوریازیس یک بیماری التهابی پوستی است که با علائم خارش و درد و فلس های قرمز و خشک پوست بروز می کند و شواهد زیادی در دست است که خوردن روغن ماهی ممکن است در پیشگیری و کنترل این بیماری خیلی کمک کند. دریای آزمایش که توسط محققان انگلیسی در بیمارستان رویال هالامشایر" در شفلد به عمل آمده مشاهده شده است که خوردن روغن ماهی معادل مقداری که در ۱۵۰ گرم ماهی چرب وجود دارد در روز محسوساً علائم بیماری پزوریازیس بخصوص خارش را ظرف هشت هفته کاهش داد. در یک بررسی دیگر دکتر ونسان زیبو" متخصص پوست در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس، مشاهده کرده است گروه کوچکی بیماران که از کپسول روغن ماهی استفاده کرده اند ظرف ۸ هفته نسبتاً مقداری بهبود یافته اند و سرخی و خارش پوست آنها کاهش یافته است در عین حال در آزمایش دیگری روغن ماهی اثر محسوس در کاهش علائم بیماری نداشته است.چون روغن ماهی یا ماده غذای ضدالتهاب است منطقاً به نظر میرسد که دردرازمدت خوردن آن برای این بیماری مؤثر باشد. محققان توصیه می کنند که بهتر است به موازات خوردن روغن ماهی بیماران از خوردن روغن حیوانی و روغن های گیاهی التهاب آور دارای اسید چرب اومگا- ۶ مانند روغن ذرت، روغن آفتابگردان، روغن گلرنگ، مارگارین و روغن های هیدروژنه که از این گونه روغنها درست شده باشند پرهیز کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد