بیماری  کهیر  چگونه درمان می شود  ….؟؟


 بیماری  کهیر  چگونه درمان می شود  ….؟؟

 بیماری  کهیر  چگونه درمان می شود  ....؟؟

 -(سدر + ماست) به صورت مالیدنی مفید است.- شربت آبلیمو و زرشک و آب انار بخورند - اگر باز هم ادامه داشته باشد حجامت کنند.

تشخیص  بیماری کهیر 

تشخیص بیماری بر اساس اظهارات و شکایت بیمار و هم چنین نمای بالینی ضایعات به شکل بثورات قرمز متورم خارش دارمی باشد که به آسانی قابل تشخیص است و در مواردی که ضایعات فوق به مدت طولانی و بیش از ۴۸ ساعت پایدار بمانند، انجام بررسی های گسترده، نظیر تکه برداری (نمونه برداری پوستی) به منظور تشخیص ضایعات مهم از جمله برخی التهابات عروقی، الزامی می باشد.در سایر موارد اکثراً نیاز به ارزیابی وسیع نیست. انجام برخی آزمایشهای خونی در برخی موارد، براساس صلاح دید پزشک معالج و شدت بیماری انجام می شود.

درمان کهیر 

با توجه به نقش میانجی هیستامین در بروز خارش و سایر نشانه های بیماری، مهم ترین دارو برای درمان کهیر استفاده از مواد ضدهیستامین می باشد که با توجه به اشکال مختلف این دارو، در مورد هر یک از بیماران براساس وضعیت بیماری، یک نوع از آن توسط پزشک معالج تجویز می گردد و در برخی موارد مقاوم به درمان از داروهای دیگر نیز استفاده می شود.در اکثر موارد، بیماران به صورت سرپایی درمان می گردند و در موارد شدید که همراه با تورم مجاری تنفسی و احتمال بروز انسداد تنفسی می باشد، بیمار باید در مراکز مجهز و بیمارستان بستری شود تا تحت نظر باشد.در درمان کهیر نیاز به استفاده از داروهای موضعی نیست و در برخی موارد خنک کردن پوست مانند استحمام با آب سرد می تواند در کاهش خارش تأثیر مثبتی داشته باشد.در مواردی که ضایعات کهیر به مدت طولانی و بیش از ۴۸ ساعت پایدار بمانند، انجام بررسی های گسترده، نظیر تکه برداری (نمونه برداری پوستی) به منظور تشخیص ضایعات مهم از جمله برخی التهابات عروقی، الزامی می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد