بینی و گلو و حنجره و حلقوم چیست ؟؟


بینی و گلو و حنجره و حلقوم چیست ؟؟

بینی و گلو و حنجره و حلقوم چیست ؟؟

 اولین مدخل هوا در موارد بالا فضای منخرین یعنی بینی است که هرگاه بواسطه بزرگ شدن یکی از عظام صدفی واقع در جوف آن یا از وجود گوشت زائد و امثال آن فضای مزبور مسدود شد یا کمی از فضای آن گرفته شود تنفس طبیعی نمی شود یعنی از منخرین و برخوردنش به صدفی ها و خمی های غشاء مخاط فضای بینی کم و زیاد می شود و بعضی از ذرات خارجی را در بینی نگهدارد و بدون اصلاح وارد ریه می شود و تحریکات خود را در آن عضو خواهد نمود و گاهی می شود که در راه منخرین مؤخر بعضی تولیدات غیرطبیعی بوده و ذرات خرد محتوی هوا را نگهداری کرده و محل تراکم و توالد میکروب ها گشته و اگر خودشان سبب بروز سال نشوند کمکی در بروز آن خواهند کرد پس باید بسرعت تمام در رفع و برداشتن آنها کوشید.

حنجره چيست؟

حنجره قسمت بالايي ناي (مجراي هوا) است. حدودا 5 سانتي متر طول دارد و گاهي چعبه صدا نيز ناميده ميشود. شما مي توانيد قسمت جلوي حنجره را كه با عنوان سيب آدم شناخته مي شود را در جلوي گردن، درست زير چانه احساس كنيد. حنجره شامل تارهاي صوتي ميشود. اين تارها بافت ماهيچه اي V شكل شياردار در جداره داخلي حنجره هستند. زماني كه هوا از ميان آنها عبور مي كند مرتعش شده و صدا توليد مي كنند.در زمان دم، هوا از درون حنجر گذشته و از ناي به سمت ريه ها پايين مي رود. وقتي آب دهان خود را قورت مي دهيد، حنجره كمي به بالا مي آيد و يك زبانه غضروفي در انتهاي زبان كه اپى گلوت ناميده ميشود جلوي ورودي حنجره را مي بندد. با اين كار اطمينان حاصل ميشود كه غذا يا آشاميدني ها وارد مري (ازوفاگوس) شده و وارد ناي نميشود.

حلق چیست ؟

حلق (به انگلیسی: pharynx)، فضای بینابینی میان حفره دهانی و دستگاه‌های تنفس و گوارش است. حلق مجرایی عضلانی-غشایی است که یک منطقه ارتباطی بین ناحیهٔ بینی، حنجره و مری تشکیل می‌دهد. حلق شامل سه بخش است که عبارتند از: حلق بینی ؛ حلق دهانی ؛ حلق حنجرهحلق در منطقه‌ای که امتداد مری قرار دارد از اپیتلیوم سنگفرشی غیر شاخ مطبق، و در مناطق نزدیک حفرهٔ بینی از اپیتلیوم استوانه‌ای مطبق کاذب مژکدارِ محتوی سلولهای جامی پوشیده‌است. حلق حاوی لوزه‌ها می‌باشد. مخاط حلق همچنین غدد بزاقی موکوسی کوچک زیادی در لامینا پروپریای خویش (متشکل از بافت همیند متراکم) دارد. عضلات منقبض کننده و طولی حلق، در خارج این لایه قرار گرفته‌اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد