بیوتین و 6 خاصیت آن برای سلامتی..!


بیوتین و 6 خاصیت آن برای سلامتی..!

بیوتین و 6 خاصیت آن برای سلامتی..!

 بیوتین 

عضو دیگری از اعضاء خانواده ویتامین ب- R و یا کوانزیم H بیوتین  که به نامهای ویتامین نیز گفته میشود، در آب محلول و  کمپلکس میباشد. وجود بیوتین در رژیم غذایی حیوانات بسیار ضروری است و ظاهرا از مواد لازم برای انسان نیز میباشد.بیوتین در اغلب مواد خوراکی وجود دارد ضمنا توسط باکتریهای رودهای نیز در بدن تولید میشود. بهمین دلیل در برخی موارد دیده شدهاست که میزان دفع ماده بیوتین در ادرار از مقداری که از  طریق غذا وارد بدن شده بیشتر است. بهترین منابع طبیعی بیوتین، مغزهای گیاهی- میوهها- اغلب سبزیجات- مخمّر آبجو- جگر گاو- زرده تخممرغ- شیر- قلوه- برنج سفید نشده قهوهای- گوشت- گریپفورت- گوجهفرنگی- طالبی- توتفرنگی میباشند. معمولا کمبود بیوتین بعلت فقر غذایی در انسان مشاهده نمیشود به این دلیل مقدار ضروری مصرف روزانه برای این ماده بطور مشخص تعیین نشده است.ولی بطور کلی ۱۵۰ میکروگرم تخمین زده میشود. - برای بزرگسالان روزانه در حدود ۳۰۰ بیوتین برای متابولیسم عادی و نرمال پروتئین و چربی لازم و اساسی است. سفیده تخممرغ خام مانع جذب آن در بدن میشود. بیوتین یکی از اجزاء عمده یک کوانزیم است که در تثبیت بیاکسید کربن نقش دارد. تثبیت بیاکسید کربن یکی از واکنش های مهم در متابولیسم واسطهای بدن است. بررسی های زیادی نشان داده است که یکی از مظاهر نقش فوق ضروری بودن بیوتین در ساخت پورین میباشد. بیوتین بعنوان عامل ضد ضرر سفیده تخممرغ نیز مورد توجه است، زیرا سفیده تخممرغ خام محتوی مادهای به نام آویدین  است و وجود بیوتین باعث میشود که با آویدین که ماده مضرّی است ترکیب شده و مانع جذب آن بشود. برای بررسی عوارض کمبود ماده بیوتین در انسان استادان دانشگاه جورجیا با خوراندن مقدار زیادی سفیده تخم مرغ خام به عدهای اشخاص که داوطلب شده بودند کمبود مصنوعی بیوتین در آنها بوجود آوردند.عوارض این کمبود به صورت خشکی پوست، ورقه ورقه شدن و تغییر رنگ پوست بدن ظاهر شد، بعلاوه ناراحتی های عصبی و آثار تاول در زبان و اختلالهایی نیز در الکترو کاردیوگرام مشاهده شده است. عوارض فوق نوعا مشابه کمبود سایر ویتامینهای گروه ب- کمپلکس میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد