تأثیرات مزمن آفتاب


تأثیرات مزمن آفتاب

تأثیرات مزمن آفتاب

سالها بیش از حد در معرض نور خورشید قرار گرفتن تأثیرات زیادی روی پوست می گذارد. هیچ یک از این تأثیرات مطلوب نیست و برخی از آنها مثل سرطان پوست می تواند مهلک باشد. چهار اثر عمده ای که مواجهه طولانی با نور خورشید روی پوست ایجاد می کند عبارتند از: تغییر رنگ ناشی از دگرگونی رنگدانه های پوست، شاخی شدن پوست در اثر نور خورشید، پیری زودرس، و سرطان پوست.تغییر رنگ (لکه های رنگدانه ای قهوه ای ناشی از آفتاب) این عارضه که به غلط به آن «لکه های کبدی» یا «لکه های پیری» میگویند، لکه های کوچک زرد، قرمز، برنزه، یا قهوه ای رنگ هستند و در نواحی ای که بیشتر در معرض نور خورشید قرار دارند، (مثل صورت، پشت دست ها، بازوها، شانه ها، و پشت) یافت می شوند. این ضایعات در اثر تولید موضعی و بیش از حد ملانوسیت ها (سلولهای سازنده رنگدانه) ایجاد می شوند. اندازه این ضایعات از یک هشتم اینچ تا حدود یک اینچ متفاوت است و شکل آن می تواند گرد، بیضوی یا نامنظم باشد. حدود این ضایعات کاملاً مشخص است و آنها نیز مانند کک و مک (که به آن شباهت دارند) برجسته نیستند. این لکه ها معمولا برخلاف کک و مک در اثر مواجهه با آفتاب تیره تر نمی شوند و همانطور که انتظار میرود به کرم های روشن کننده نیز پاسخ نمی دهند. این عارضه به این علت لکه های کبدی نامگذاری گردید که زمانی تصور می شد با بیماری کبدی همراه است. این طرز فکر درست نیست و این عارضه پیش سرطانی نیز نمی باشد. این لکه ها بعد از ۴۰ سالگی شایعند و بین افراد دارای پوست روشن شیوع بیشتری دارند، و در میان خورشید پرستان بارزترند. این ضایعات بتدریج ایجاد میشوند. اگر متوجه تغییرات سریع شدید یا هر کدام از لکه ها برآمدگی پیدا کرد، به پزشکمراجعه کنید. اخیراً نشان داده شده است که داروی ضد آکنه ترتینوئین (رتین A) در صورتی که به مدت چند ماه مصرف شود، میتواند در برطرف کردن لکه های کبدی مؤثر باشد. اگرچه این دارو برای این منظور مورد تأئید قرار نگرفته است ولی در مورد آن از پزشک نظر خواهی کنید. در غیر این صورت تنها کاری که می توان در مورد این لکه ها انجام داد، پوشاندن آنها با آستین ها و یقه های بلند است (کاری که اگر زودتر انجام می شد، در مراحل اولیه جلوی این عارضه گرفته می شد).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد