تأثیر الکل متلیک در بینائی


تأثیر الکل متلیک در بینائی

تأثیر الکل متلیک در بینائی

 استعمال دخانیات تأثیر زیان بخش دیگری که حاصل از اثر الکل متلیک بر اعصاب میباشد نیز در بردارد چه در دود توتون علاوه بر نیکوتین مقداری الکل متلیک نیز وجود دارد و مصرف زیاد آن کشنده و کم آن باعث کوری چشم میگردد (الکل متلیک یا الکل چوب) مخصوصاً بر روی عصب چشم تأثیر کرده و آنرا ضعیف میکند مقدار الکل چوب که از راه دودوارد بدن می شود جزئی است ولی همین مقدار در صورت افراط در استعمال دخانیات طی سالهای متمادی تأثیر زیان بخش خود را بروز میدهد و بهرحال مقادیر جزئی الکل چوب باعث ضعف قوه بینائی میگردد.در افراط معتاد به دخانیات معمولاً انبساط مردمک چشم (مدریاز) مشاهده می شود که در برابر روشنائی این انبساط شدیداً متغیر است نیکوتین عین همان اثر را در مردمک چشم سگ دارد در پرندگان و خرگوش مسمومیت نیکوتین باعث انقباض مردمک چشم می شود. استعمال دخانیات در کار بقیه اعضای حسی نیز تاثیر زیان بخش خود را دارد مثلاً کور شدن ناگهانی کسانیکه زیاد سیگار میکشند موارد زیادی داشته است که این عارضه پس از ترک سیگار از بین رفته است همچنین معتادین سیگار اکثر دچار ضعف حسی شامه و ذائقه میشوند. قبلاً مشاهده کردیم که مسمومیت مزمن از نیکوتین سبب میشود که را اختلال قابل ملاحظه ای در کار تمام دستگاه عصبی از مغز گرفته تا اعصاب فرعی و انتهائی که باعضاء، حواس پنجگانه ارتباط دارد بوجود بیاید. در حالات مسمومیت حاد از نیکوتین که تقریباً خیلی کم اتفاق می افند . بیش از همه اختلال حاصله مربوط به سلسله اعصاب است در مورد مسمو حاد از نیکوتین آزمایش پزشک معروف انگلیسی (ریچاردسن) را در اینجا ذکر.می کنیممعتادی که تقریباً چهل سال از سن او می گذشت به ناراحتی می گذراند و صبح که بسر کار میرود خسته بنظر میرسد او در مدت کمتر از ۱۲ ساعت ۴۰ سیگار برگ میکشد و هیچ غذا نمیخورد و تنها به خوردن کمی عرق و آب اکتفا میکند هنگام شب حالت تشنج و ناراحتی شدید در خود احساس میکند و قوایش به تحلیل میرود بنحوی که شب را نمیتواند بخوابد. پزشک صبح در گزارش خود میگوید که مردمک چشم کاملاً منبسط شده مژه هایش میلرزد و عرق سرد و چسبناک کرده است درجه حرارت بدن او ۳۵/۵ میباشد گاهگاه تشنجاتی در عضلات صورتش مشاهده میگردد متوالیاً عضلات بدنش میلرزد. بالاخره حالت بیهوشی بروی مستولی و تنفس نامنظم گردیده و در پایان در اثر خفقان درگذشت. (پروفسور شراباک) با کشیدن صد عدد سیگار برگ که دودش را کاملاً میخورد آزمایش هائی را روی خود انجام داد همچنین از جویدن برگ توتون و مالش پوست روی بدن عین نتیجه فوق برای او بدست آمد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد