تأثیر نظم و ترتیب در ظاهر و لباس


تأثیر نظم و ترتیب در ظاهر و لباس

تأثیر نظم و ترتیب در ظاهر و لباس

 

چگونه منظم و مرتب باشیم؟

برای کارآیی بیشتر کمد لباستان، لباسهای خود را با نظم و ترتیب در آن جای دهید. با این کار میتوانید لباسهای مورد نیاز خود را زودتر پیدا کنید، و با خیال راحت و بدون دستپاچگی در محل مورد نظر خود حاضر شوید.

اولین کار مرتب کردن کمد لباس است.

 ۱- به سراغ کمد لباستان بروید. اگر لباسی را یکسال گذشته و استفاده نکردهاید، از کمدتان بیرون بیاورید.

 ۲- مواظب باشید دچار اشتباه نشوید. اگر لباسی به شما نمیآید و یا از آن خسته شده اید، با این حال هنوز هم نو و قابل استفاده می باشد، به فردی نیازمند بخشید.

۳- اگر لباس مورد نظر احساسی را در شمازنده می کند، ولی دیگر قصد پوشیدن آن را ندارید در جعبه ای گذاشته و در زیر تختخواب و یا در زیرزمین خانه تان قرار دهید. با این کار سبب می شوید که کمدتان بی جهت با لباسهای غیر قابل استفادهٔ اشغال نشود.

 ۴- اگر سایز لباسی به شما نمیخورد و در ضمن قابل تعمیر هم نیست، آن را از کمدتان خارج کنیدحقیقت را بپذیرید. چون ماندن لباسی در کمد به مدت طولانی سبب می شود که زودتر خراب شده واز بین برود.

۵- اگر لباسی نیاز به تعمیر دارد، این کار را هر چه زودتر انجام دهید. اگر بعد از یک ماه اقدام نکردید، به طور حتم یا از آن لباس خوشتان نمی آید و یا نیازی به آن ندارید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد