تأثیر نیکوتین در سلسله اعصاب


تأثیر نیکوتین در سلسله اعصاب

تأثیر نیکوتین در سلسله اعصاب

 سلسله اعصاب بدو قسمت مرکزی و فرعی تقسیم می شود سلسله اعصاب مرکزی را مغز و نخاع تشکیل میدهد. اعصاب فرعی عبارت از اعصابی هستند که مراکز عصبی را به تمام قسمت های بدن مربوط میکند. ضمنا باید توجه داشت که اعصاب تنظیم کننده گردش خون و تنفسی و همچنین اعصاب پا را سمپاتیک وجود دارد که به اعضای داخلی بدن ارتباط دارند و کار آنها را بدون اراده تنظیم میکنند اعصاب تنظیم کننده و پراکنده در بدن تأثیر متضاد دارند مثلاً تحریک عصب پاراسمپاتیک ترشح بزاق و عصیر معدی را تقویت میکند.جریان قلب را کند و فعالیت رودهها را زیاد می نماید تحریک عصب تنظیم کننده گردش خون و تنفس بالعکس ترشح بزاق و عصیر معدی راکم و ضربان قلب را زیاد و فعالیت روده ها را کند میکند.در حالت تحریک طبیعی ھر دو قسمت یعنی اعصاب سمپاتیکو پاراسمپاتیک ارگان های داخلی بدن بطور طبیعی فعالیت میکنند و هنگام بر هم زدن اعمال طبیعی آنها بیماریهای عصبی ظاهر می شود. سلسله اعصاب بوسیله خواص پنجگانه با محیط خارج که بدن را احاطه کرده است ارتباط پیدا میکنند شرایط محیط خارج دائماً در تغییر است بدن میبایست خود را با این تغییرات هماهنگ و معتاد سازد این اعتیاد هم آهنگی به کمک سلسله اعصاب که دقیقاً از تأثیر عوامل خارجی بر روی اعصاب حسی و اعصاب انتهائی متأثر می شوند بوجود میآید کار سلسله اعصاب بوسیله انعکاس غیرارادی (رفلکس) یعنی انعکاسی تحریکات انجام می یابد (این موضوع تفصیلش بطول می انجامد لذا مختصر میکنیم). موقعی که انسان اولین بار شروع به کشیدن سیگار میکند فوراً (رفلکس) دماغی در او بوجود آمده اعصاب حسی و حلق و حنجره تحریک می شوند و انعکاسی بصورت سرفه ظاهر می شوند مسمومیت از توتون در بعضی افراد باعث حالت تهوع و استفراغ میگردد. نیکوتین قویترین سموم است و اثر آن در سلسله اعصاب مخصوصاً مورد اهمیت است و اثر سلسله اعصاب را در کار ارگانهای داخلی مختل میسازد اختلال فعالیت دستگاه گردش خون و اعضاء گوارش شخص معتاد بسیگار غالباً مربوط به اختلال عمل اعصاب تنظیم کننده گردش خون و تنفس میباشد. مسمومیت مزمن از نیکوتین در فعالیت عالی اعصاب شخصی معتاد بسیگار ظاهر می شود در معتادین غالباً اختلال حواس مخصوصاً از لحاظ یادآوری اشیاء و اسامی خاصی پیدا می شود. این اختلال خیلی زود پس از ترک سیگار از بین میروند و پزشکان متخصص اعصاب مکرر مشاهده کرده اند که بیماری صرع در معتادین بسیگار زیادتر بروز میکند. ترک استعمال دخانیات حمله بیماری را تضعیف میکند یا اینکه کاملا انرا از بین میبرد هر چند در این حالات نیکوتین علت بیماری بشمار نمیآید ولی در بروز آن کمک میکند. پیدایش خستگی زیاد و ضعف اعصاب اکثراً در عده زیادی از معتادیندخانیات بوجود میآید در اینجا استدلالی که خودش محتاج بدلیل است مطرح می شود. آنکه زیاد کار میکند و روش زندگیش غلط و نادرست است بمنظور تقویت و داشتن اعضاء خود به انجام کارهائی سریع و تند شروع به کشیدن سیگار میکند در صورتیکه این عمل سبب خستگی بیشتر میگردد و افراط در کشیدن سیگار در حال اوقات تلخی و سردرد و بی خوابی منجر به ارتعاش انگشتان و دوار سر میگردد. تصور بی جا حاکی از اینکه گویا استعمال دخانیات استعداد کار کردن را مخصوصاً در کارهای فکری دو چندان میکند. چنین پندار نادرست ناشی از اینجاست که نیکوتین در یک مدت کوتاه عروق را منبسط جریان خون را در مغز شدیدتر میکند و روی این اصلی احساس می شود که سیگار در افزایش ظرفیت فعالیت تاثیر مثبت دارد اما این تاثیر موقت است و خیلی زود با انقباض رگها و بدتر شدن شرایط فعالیت عالی اعصاب از بین میرود. استعمال دخانیات در حین انجام کارهای سنگین دو برابر ضرر می رساند. کسی که در اثر فشار کار زیاد جسمی استراحت میکند.بنا به گفته فیزیولوژیست ها دین خود را در قبال اکسیژن ادامی کند در موقع اشتغال بکار سنگین احتیاج به اکسیژن آنقدر افزایش مییابد که بدن در آن حالت با نفس کشیدن های پی درپی و تند و عمیق و تشدید کار قلب نمی تواند اکسیژن لازم را تامین کند و در نتیجه نقص اکسیژن گیری خستگی تولید می شود. رفع خستگی انسان پس از انجام کارهای سنگین با تنفس عمیقی باید توام باشد تا موارد حاصله در حین کار در اثر اکسیداسیون از بین بروند. استعمال دخانیات در چنین وضعی همانطور که گفته شده موجب کمبود اکسیژن گیری گردیده و از نیروی کار کاسته میشود. روی این اصل مشاهده اسکی بازی که در حال اسکی سیگار بدهان دارد چقد ملال انگیز است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد