تاثیر آب نمک در کاهش میکروبهای محیط دهان


تاثیر آب نمک در کاهش میکروبهای محیط دهان

 آب نمک تأثیر مهمی در کاهش میکروبهای محیط دهان دارند. دهان شویه ها را با دو هدف بکار می برند:

۱- خوشبو کردن دهان و تنفس

۲- بهبود بیماریهای لثه و کاهش میکروب های دهان

 انواع دهان شویه های ضد عفونی کننده دهان سناخته شده و در دسترس می باشند. بعضی از این دهان شویه ها قبل از مسواک باید مورد استفاده قرار گیرند تا جرم و پلاک دندانی را نرم کنند تا مسواک راحتتر بتواند آنها را از روی دندانها پاک کند.

برخی دیگر بیشتر جهت کمک به بهبود سریعتر زخمهای دهانی در بیماریهایی مانند آفت دهان و هرپس توصیه شده است. از میان دهان شویه های موجود کلرهگزیدین مؤثرتر بوده و اثرات ضدمیکروبی و مفید آن در جلوگیری از بیماریهای لثه و بهبود زخمهای دهانی به اثبات رسیده است.

بطور کلی استفاده از دهان شویههای ضد عفونی کننده باید تحت نظر یک دندانپزشک صورت گیرد. نوعی دیگر از دهان شویه ها محتوی فلوراید هستند که در بحث مربوطه اشاره خواهد شد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد