تاثیر آزمایش خون در تشخیص بیماری ام اس 


تاثیر آزمایش خون در تشخیص بیماری ام اس 

تاثیر آزمایش خون در تشخیص بیماری ام اس 

 

آزمایش خون

اگرچه هیچگونه آزمایش خون مشخصی برای ام اس وجود ندارد، ولی این تستها میتواند به صورت مثبتی تردید و شک به دیگر علل به وجود آورنده ی علایم عصبی مثل بیماری لایم، بیماریهای همبندی - عروقی، بعضی انواع خاص از بیماریهای ارثی و بیماری ایدز را رد کند.

شناسایی یک سندرم بالینی منفرد

سندرم بالینی منفرد (CIS) (Clinically Isolated Syndrome) در حقيقت یک رخداد اولیه ی بالینی است که علت ان، دمیلیناسیون در یک یا چند منطقه از CNS بوده و حداقل ۲۴ ساعت به درازا بکشد. این پدیده را نمی توان به عنوان تشخیص ام اسی تلقی کرد زیرا وجود فقط یک رخداد، با معیار تداوم در زمان (که در مبحث «توضیح معیارهای تشخیصی» در ابتدای همین فصل آمده) منطبق نیست. ممکن است یک علامت عصبی را نشان دهد (مثلاً التهاب عصب بینایی) که به دلیل بروز ضایعهی منفردی باشد و یا چندین علامت را بهصورت توأمان داشته باشد (مثلاً التهاب عصب بینایی به همراه ضعف در یک طرف بدن) که نشان از آسیبهایی در بیشتر از یک منطقه باشد. کسی که دچار سندرم بالینی منفرد می شود، ممکن است بعدا مبتلا .به ام اس  شود؛ شاید هم این اتفاق نیفتد

بنابراین، اگر سوزی با علایم یک بار التهاب عصب بینایی نزد نورولوژیست برود، پزشک با این چالش روبهرو می شود که احتمال دومین رخداد دمیلیناسیون در او (که با معیارهای تشخیص اماس منطبق است) چقدر است. نورولوژیستها با تحقیقی روی CIS دریافتهاند که اگر شخص مبتلا به CIS در امآرآی دچار آسیبهای دمیلینه ی دیگری هم باشد (چنان که در مبتلایان به ام اس  دیده میشود)

احتمال اینکه در عرض چند سال بعد، دومین رخداد دمیلیناسیون تجربه کند خیلی زیاد است و این یعنی همان بروز ام اس ، نورولوژیستها همچنین میدانند، هرچه تعداد این آسیبها بیشتر باشد احتمال ابتلا به ام اس  نیز بیشتر خواهد بود. کسانی که به CIS دچار می شوند ولی موردی از ضایعه ی مغزی در امآرآی آنها یافت نشده و مایع مغزی نخاعی آنها نیز طبیعی باشد، احتمال اینکه در آینده به ام اس مبتلا شوند، نسبتاً نامحتمل است. این بدان معنی است که نورولوژیست امآرآی سوزی را بادقت بررسی می کند و آن را در آینده تکرار خواهد کرد

تا دریابد قدم بعدی درمان او چه باید باشد. تاکنون، سه تحقیق گسترده در مورد اینکه آیا درمان زودهنگام CIS میتواند وقوع به تأخیر بیاندازد، انجام شدہ رخداد دمیلیناسیون دوم و در نتیجه بروز ام اس چهارمی هم در راه است). بررسی ها نشان داده است که هریک از داروهای اینترفرون (interferon) - آونکس (Avonex: اینترفرون بتا- la)، بتاسترون (Betaseron: اینترفرون بتا- Ib) و ربیف Rebif): اینترفرون بتا- la) وقوع رخداد دمیلیناسیون را به تأخیر میاندازد (برای مطالعهی بیشتر در مورد این داروها به فصل ۶ مراجعه کنید). در این مورد آونکس و بتاسترون مورد تأیید Food and Drug Association (FDA) قرار گرفته است. بررسی در مورد کوپا کسان (glatirameracetate:Copaxon) مدتی به طول خواهد انجامید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد