تاثیر ام اس در روابط شغلی


تاثیر ام اس در روابط شغلی

تاثیر ام اس در روابط شغلی

 

تمایل دارید دست به کارهای عملی بزنید بدون اینکه زیاد به عواقب آن فکر کنید. اگرچه خوش بینی بی محابا، میتواند چیز جالبی باشد، اما وقتی پای اشتغال در میان است، بد نیست قدری با آگاهی و احتیاط عمل کنید تا انتخاب های انجام گرفته توسط شما، دقیقا انتخاب های مورد علاقه تان باشد. قدری درنگ کنید تا بتوانید مسائل مورد نظرتان را از طرق زیر سازمانده ی کنید:

اگر شما از آن تیپ افرادی هستید که مدام عینک خوشبینی به چشم دارند، احتمالاً از طریق تفکر در مورد اینکه ام اس چه تأثیری بر بهرهوری شما میتواند داشته باشد - چه در حال حاضر و چه در آینده. اگر قبل از اینکه رئیستان عنوان کند، خودتان مشکلاتتان را برای وی بازگو کنید، نتیجه ی کار خیلی بهتر خواهد بود. از طریق آشنا شدن با قانون امریکایی های دچار معلولیت (ADA) متوجه خواهید شد این قانون در مورد شما شامل چه حمایتهایی است  وچه حمایت هایی شامل حالی شما نمی شود. برای بررسی دقیق تر به مبحث «اگاهی از حقوق طبق قانون ADA که در ادامه ی همین فصل می آید، سری بزنید.»

* از طریق تفکر هوشمندانه در مورد تصمیم گیری برای بازگو کردن وضعیتتان به دیگران، این تصمیمات می تواند نتایج دیرپایی داشته باشد زیرا به محض اینکه در مورد ام اس خود حرفی بزنید، دیگر نمی شود کاری کرد

کنار آمدن با نظرات دیگران

بعد از اینکه نقطه نظرات خود را مورد بررسی قرار دادید، حال اماده ی رویارویی با تفکرات دیگران در این باره خواهید بود. به عنوان مثال، شاید رئیستان کسی را بشناسد که مبتلا به ام اس بوده و در حال حاضر شدیداً ناتوان شده است. او ممکن ادامه ی کار شما مسئولیت بزرگی را به او تحمیل میکند. یا شاید نگران این موضوع باشد که ام اس شما مخارج بیمه ای شرکت را افزایش میدهد.

همکارانتان ممکن است فکر کنند چون شما نمیتوانید خودتان را جمع وجور کنید کارهای شما هم به گردن آنها خواهد افتاد مردم دوست دارند مقدار زیادی سوءتفاهم و تعصب در ذهن خود تلنبار کنند؛ ادامه ی کار شما کمک خواهد کرد که این افراد اطلاعات درست بیشتری درباره ی ام اسی پیدا کنند. برای دریافت توصیه هایی در باب چگونگي بازگو کردن ام استان به اطرافیان، با چیره شدن بر علایم ام اس خود، باعث به وجود آمدن طرز تلقی مثبتی در بین افراد حاضر در محلی کارتان خواهید شد و حضورتان حاوی این پیام است که فردی سودمند هستید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد