تاثیر بیماری های خونی بر دهان و بیماری های لثه


تاثیر بیماری های خونی بر دهان و بیماری های لثه

 تاثیر بیماری های خونی بر دهان و بیماری های لثه 

 

عوامل سیستمیک بسیاری از بیماریهای بدن دارای تظاهراتی در دهان هستند که غالباً به صورت بیماریهای لثه بروز می کند.

در اینجا به برخی از این بیماریها اشاره می شود بیماریهای خونی کلیه بیماریهای خونی مانند کمخونی ها، لوسمی (سرطان خون) و غیره نخستین نشانه خود را در دهان ظاهر میسازند. مثلاً در یک فرد مبتلا به کمخونی، لثه ها کبود و رنگ پریده بوده و مستعد بروز خونریزی است و لذا بسیاری از بیماران مبتلا به کمخونی (آنمی) از خونریزی از لثه هنگام خواب یا در هنگام مسواک زدن شکایت دارند.

دندانپزشک نیز باید هنگام کار برای چنین بیمارانی مراقبتهای ویژهای بکار برد؛ همچنین یک فرد مبتلا به لوسمی نیز دارای لثه ای کاملاً مشخص میباشد و در بسیاری از موارد دندانپزشک با مشاهده این علائم به این بیماری پی برده و بیمار را برای درمان به پزشک مربوطه ارجاع می دهد.

به علاوه هر گونه کاری برای یک بیمار مبتلا به سرطان خون باید با نظر پزشک متخصص مربوطه باشد؛ زیرا این بیماران به شدت استعداد به خونریزی و عفونت دارند و لذا از هر گونه اعمال دندانپزشکی که احتمال خونریزی یا عفونت دارد باید تا رسیدن بیمار به شرایط مطلوب خودداری گردد. بوی دهان و خونریزی خود به خود از لثه یکی از مشکلات این بیماران است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد