تاثیر بیماری ها بر رشد مو ها چیست؟!


  تاثیر بیماری ها بر رشد مو ها چیست؟!

  تاثیر بیماری ها بر رشد مو ها چیست؟!

شوره سرباعث تبدیل سریع سلولهای پوست سر می شود. - لوپوس اریتماتوسوس صفحه ای لوپوس اریتماتوسوس صفحه ای نوعی ناراحتی پوستی است که صفحات سفید رنگی روی سطح پوست ظاهر می شود و معمولاً این بیماری بطور شایعی روی میدهد، موی در حالیکه هنوز پوست به آن چسبیده، خارج میشود. ممکن است موقتی باشد، اما معمولاً وقتی ایجاد میشود، موها رشد مجددی نخواهند داشت.(نوعی ناراحتی کاهش مو همراه با ایجاد زخم است) فولیکولیت (التهاب فولیکول )یک باکتری، ویروس یا عفونت دیگر با فولیکولیها برخورد می کند و سبب سرخ و پوستدار شدن پوست میگردد، در مردها بیش از زنها شایع است.عفونت های قارچیقارچ های تولیدکننده زرد زخم، کراتین موجود در مو را خورده و نقاط طاس و گردی روی پوست سرتان بجا می گذارندایمپتیگونوعی عفونت باکتریائی پوست بصورت جوش های چرکی شکننده در روی پوست میباشد، باکتری به مو حمله میکند، اگر درمان نشود میتواند منجر به ایجاد زخم هایی گردد که در روی آنها فولیکول های مو هرگز نمیرویند. (کاهش مو همراه با ایجاد زخم)کلوئیدها(برجستگی های سفت و تومور مانند در قسمت ریشه موها که روی پوست ظاهر می شوند). موها در پوست سر فرو رفته یا اینکه ساقه های مو در روی زخم های پوست، بهم پیچ میخورند. در نواحی زخم شده، ممکن است فولیکول ها، موش تولید نکند، تزریق استروئیدها ممکن است اندازه کلوئیدها را کاهش دهد (کاهش و ریزش مو همراه با ایجاد زخم) لیکن پلانوس - یک نوع بیماری التهابی پوست همراه با دانه های پهن و مسطح و خارش دار در سطح پوست است».مخروط های سرخ رنگی سبب زخم شدن پوست سر میگردند، با اضطراب و استرس مرتبط است این ناراحتی نیازمند مراجعه فوری به متخصص پوست میباشد (کاهش مو ایجاد با همراه زخم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد