تاثیر خواب بر آرامش وسلامتی


تاثیر خواب بر آرامش وسلامتی

تاثیر خواب بر آرامش وسلامتی

 خواب کافی نیاز فیزیولوژیکی و بیولوژیک جسم است. خواب برای ساختن سلولها، ترمیم آسیب ها و تجدید سطح انرژی سلولی لازم و ضروری می باشد. در طی بررسیهای انجامشده حدود ۹۴ درصد افراد بالغ حتی از ۸ ساعت خواب پیشنهاد شده نیز کمتر می خوابند. تکنولوژی جدید باعث شده تا پاسی از نیمه شب مردم بیدار بمانند که این وضعیت به سلامتی آنها لطمه وارد میسازد. محرومیت از خواب عامل مهمی در تصادف اتومبیل هاست، به طوریکه بنا به گزارشات موجود سالیانه حدود یکصد هزار تصادف اتومبیل را به این امر مهم اختصاص داده اند عدم خواب کافی همچنین موجب اختلالات هورمونی می شود که این خود به مشکلات دیگری منتهی میگردد. مطالعات نشان داده است که تنها یک هفته کم خوابی یا بی خوابی سطح هورمون ها را تغییر میدهد و توانائی بدن را در متابولیزه و سوخت و ساز کربوهیدراتها مختل می نماید. به عنوان مثال سطح کورتیزول در مغز افزایش یافته و به تخریب سلولهای مغز که مسئول یادگیری و حافظه می باشند، منجر می شود هورمون دیگری که به طور طبیعی در هنگام خواب ایجاد و در تحت شرایط بی خوابی کم میشود هورمون رشد یا HGH میباشد که به دوباره سازی بافت ها کمک میکند. بدیهی است که کم شدن این هورمون به پیری زودرس منجر میگردد. یکی دیگر از هورمونهای سودمند ایجاد شده در هنگام خواب پرولاکتین است که بر سیستم ایمنی بدن حاکم می باشد و کمبود آن به اختلال ایمنی منتهی می شود. خواب کافی موجب تنظیم و تعادل سطح هورمونی و تولید انرژی میگردد. اگر در طی شب به خوبی به خواب نرفته اید، سعی کنید در طی روز چرتی بزنید و یا حتی در محل کار چند لحظه سر را در بین دست ها گرفته چشمها را ببندید و استراحت . کنید. سعی نمائید در یک زمان معینی بخوابید در زمان معینی بیدار شوید (حتی روزهای تعطیلی). به بدن استراحت کامل و منظم بدهید که برای حفظ سلامتی بسیار اهمیت دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد