تاثیر داروی نووان تـرون در ام اس پیشرونده


تاثیر داروی نووان تـرون در ام اس پیشرونده

تاثیر داروی نووان تـرون در ام اس پیشرونده

 

نووان تـرون

نووان تـرون (میتوکسانترون) (mitoxantrone) برای مبتلایــان بـه اماس نوع عود کننده - خاموش شوندهای که بیماری شان سریعا در حال بدتر شدن باشد و ام اس نوع پیشرونده - عود کننده و همینطور ام اس ثانویه ی پیشرونده، مورد تأیید FDA قرار گرفت.

 عملکرد این دارو ظاهرا از طریق مهار سلولهایی است که به میلین داخل CNS حملهور می شوند. در آزمایش بالینی که به تأیید این دارو منجر گردید، معلوم شد نووان ترون، شروع اولین عودی را که احتیاج به درمان با کورتیکواستروئید داشته باشد (به مبحث «درمان یک حمله ی حاد» که در ادامه ی همین فصل می آید مراجعه کنید) و تاریخ شروع افزایش ناتوانی را به تأخیر میاندازد. همچنین نشان داده شده که این دارو تعداد عودهای نیازمند درمان و ضایعات جدید مشهود در اسکن امآرآی را کاهش میدهد.

این دارو هر سه ماه یک بار، از طریق تزریق وریدی، تجویز می شود. اشباح نووان ترون می تواند به قلب آسیب وارد کند، بنابراین فقط برای افرادی تجویز می شود که عملکرد قلبشان کاملا طبیعی باشد. اما نگران نباشید - پزشکتان قبل از تجویز این دارو برای شما، دقیقاسلامت قلبتان را توسط اکوکاردیوگرام یا یک اسکن MUGA (اسکن فراگیر چند روزنهای) مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد. در اینجا توضیح کوتاهی در مورد این تستها به شما میدهیم:

*اکوکاردیوگرام یک تست غیرتهاجمی است که با استفاده از امواج صوتی، عملکرد قلب را بررسی می کند.

* اسکن MUGA نوع متفاوتی از تست غیرتهاجمی است که سلامت دیواره ی قلب و بطنها (محل پمپاژ قلب) را مورد بررسی قرار می دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد