قالب وردپرس درنا توس
خانه / درمان بیماریها با سرد نوشها و دمنوشهای گیاهی / تاثیر شفا بخشی برخی گیاهان در فرهنگها و باورها و مکتوبات کهن جهان
گیاهان
گیاهان

تاثیر شفا بخشی برخی گیاهان در فرهنگها و باورها و مکتوبات کهن جهان

تاثیر شفا بخشی برخی گیاهان در فرهنگها و باورها و مکتوبات کهن جهان

بلوط:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی بلوط است .بلوط در میان مردم کشورهای اسکاندیناوی، یونان و روم و همچنین در اسطوره شناسی سلتها، محل سکونت الهه باروری و نشان دهندهٔ قدرت و باروری بوده است. در میان وایکینگها، درخت بلوط درخت مورد علاقهٔ «تور» (رب النوع رعد و برقی) بوده، از این رو زیر درخت بلوط مکان امنی برای دوری از خشم رعد و برقی بوده است. در زمان رومیان قدیم، درخت بلوط در نزد ژوپیتر (خدای خدایان رومیان) عزیز و مقدس بوده است و هر کسی که در جنگ شجاعتی از خودن نشان میداده و موجب نجات جان سربازی می شده است. به اخذ تاجی از برگهای بلوط که بزرگترین نشان نظامی آن زمان بود، مفتخر می شد. در بریتانیای عصر سلتها، درخت بلوط پرستش می شده است. بعدها که مسیحیت مذهب رسمی شد، کشیش ها در زیر سایهٔ همین درخت به موعظهٔ مردم میپرداختند. سلتها برای مرزبندی و تعیین حدود محله های مختلف از درخت بلوط استفاده میکردند. هنوز هم یک محله در شمالی لندن وجود دارد که به نام محله بلوط انجیلی معروف است.

بنفشهٔ عطری:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی بنفشهٔ عطری است .بنفشهٔ عطری راساس اسطوره های یونانی، زئوس، الهه (آیو) را به یک گوساله ماده سفید تبدیل کرد تا از خشم و غضب همسرش «هرا» در امان بماند. سپس بنفشه ها را در پای آیو سبز کرد تا غذای کافی در دسترس داشته باشد. برای سلتیهای باستان، بنفشه یک وسیلهٔ زیبایی و آرایش بوده است.در جنوب فرانسه، زمانی بنفشه به عنوان جایزهٔ اشعار عاشقانه اهدا می شد و  علت آن احتمالاً اسطوره های یونانی بوده اند و ارفئوس شاعر یونانی همراه با این گلها تصویر شده است.

بومادران:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی بومادران است .بومادران گرده های این گیاه در کنار مدفن های انسان عصر نئاندرتال یافت شده است. چینیان باستان شاخه های بومادران را در هنگام تفال و پیشگویی با کتاب فالگیری به نام آیچینگ، در اطراف می پراکنده اند و عنوان «ساقهٔ پیشگو» را به آن داده اند .برخی معتقدند که آشیل، پس از مجروح کردن تلفوس (شاه میسیه) با نیزه، به کمک این گیاه که ونوس در اختیارش گذاشت، او را شفا داد، برخی دیگر معتقدند که قهرمان مشهور ایلیاد، پس از جراحت برداشتن پاشنه اش به وسیلهٔ تیر پاریس، دردش را با همین گیاه التیام بخشید.براساس منابع معتبر یونانیان، این گیاه به نام آشیل نیز معروف است. زیرا قهرمان بزرگ یونان، آشیل این گیاه را برای شفای زخم های سربازان خود در میدان جنگ به کار می برده است.

به:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی به است .به یوهٔ مقدس آفرودیت یا ونوس بوده است. بیشتر مجسمه های ونوس، وی را در حالی که یک به در دست راست خود دارد نشان میدهند و اشارهای به سیب طلایی است که از طرف پاریس به وی هدیه شده است. به عنوان سمبل الههٔ عشق، در مراسم عروسی به منظور ایجاد هماهنگی و شادی در زندگی زوج، عروس و داماد یک «به» را به طور مشترک میخوردند که این رسم تا قرون وسطی متداول بوده است.
در ادبیات کلاسیک و اسطوره شناسی یونان «به» را سیب طلایی می دانستند. در اسطوره های یونان آمده است که در باغ مشهور رهسپرید که در آن گوسفندان زرین پشم میچریدند درختی بوده که «سیب زرین» بار می آورده و اژدهایی نگهبانش بوده است. این نسبیه با زرین چیزی نبود جز همین ب

پروانش (گل تلگرافی):

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی پروانش (گل تلگرافی) است .پروانش (گل تلگرافی) علامت قربانی دادن و مرگ بوده و در انگلستان قرون وسطی این گیاه مترادف با اعدام بوده است. بنابر یک سنت قدیمی، ایتالیایی ها، شاخه هایی از این گیاه را بر روی گور کودکان فوت شده می گذاشته اند و به این گیاه عنوان «فیوردی مورته» یا «گل مرگ» داده بودها ند. گیاه پروانش در قدیم به گیاه جادوگر مشهور بوده است و مردم آن را به نام «بنفشهٔ جادوگران» می شناخته اند. این گیاه یکی از اجزای همیشگی شربت عشق (معجونی خوفناکا) بوده است.

پنج انگشت خزنده (بنط افلن):

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی پنج انگشت خزنده (بنط افلن) است .پنج انگشت خزنده (بنط افلن) در طول قرون وسطی یکی از اجزای مهم شربت عشق بوده است. جادوگران نیز از این گیاه در سحر و جادو استفاده می کرده اند.

تاتوره:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به  معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی تاتوره است .تاتوره گیاه سمی است که اثر افیونی بسیار قوی ای دارد. طبق برخی از داستان ها و منابع، کاهنهٔ بزرگ معبد آپولو در دلفی، پیشگویی های عجیب خود را بعد از استنشاق دود تاتوره، بر زبان آورده است. سرخ پوستان بومی جنوب غربی آمریکا با راهنمایی جادوگر قبیله، تاتوره را در تشریفات مذهبی مخصوص سن بلوغ و دیگر مراسم خاص خود به کار می برده اند. ساکنان اولیهٔآمریکا، تاتوره را گیاه خطرناک می شناخته اند و به آن سیب دیوانه یا سیب شیطان نام داده بودند. به اعتقاد مردم، تاتوره قدرت آن را داشته است که جادوگران را احضار کند اما جادوگران قبیله برای این گیاه که احساس عجیب پرواز را در انسان به وجود میآورد، ارزش زیادی قائل بوده اند.

تاج الملوک:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی تاج الملوک است .

تاج الملوک گیاه اکونیت میباشد که از لغت یونانی، به معنی نیزه گرفته شده است و اشاره به زمانی دارد که چینی ها از آن برای آلوده نمودن تیرهای خود به سم استفاده می کرده اند. نام دیگر گیاه (شکارچی گرگ) است که به زمان های بسیار گذشته باز میگردد. در گذشتهٔ بسیار دور از این گیاه برای کشتن گرگها، یا آلوده کردن تیرها در آب گیاه و یا آغشته نمودن تله ها با آن، استفاده می کرده اند. ظاهراً زنان باستان از اثر مرگآور این گیاه استفادهٔ زیادی میکرده اند. براساس افسانه های قدیمی، زنان با خوردن مقدار بسیار کم گیاه از همان دوران کودکی، در مقابل مسمومیت آن مصونیت پیدا می کرده و از ان برای کشتن دشمنان خود استفاده می نمودند.

 ترخون:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی ترخون است .ترخون رومیان معتقد بودند که ترخون رفع خستگی می کند و در قرون وسطی زائران و مسافران قبل از آغاز زیارت و سفر، دسته های ترخون را در کفش ها و چکمه های خود میانباشته اند.

ترنجبین:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی ترنجبین است . ترنجبین محصولی از درخت گز میباشد. از پوستهٔ آن نوعی نوشیدنی دارویی به دست می آید که دارای ارزشی درمانی است، ولی به علت داشتن طعم مطبوع به عنوان غذایی معرفی می شود که از بهشت بر قوم موسی نازل شده بود.برای قوم سرگردان بنی اسرائیل هنگامی که از مصر روانه شده بودند از بهشت ترنجبین هایی به زمین افتادند.

چای کوهی:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی چای کوهی است . چای کوهی گیاه همواره با جادو و رمز و راز همراه بوده و چای کوهی برای جنگیری و دفع ارواح خبیث به کار میرفته است. در روزگار پیش از حضرت مسیح، گیاه را بر روی بت ها معلق آویزان می کردند و معتقد بودند که گیاه، آلودگی ها را می زداید و ارواح شیطانی و شر را دور می کند. بر مبنای خرافاتی که روزگاری در انگلستان شایع بوده است، اگر کسی به هنگام غروب آفتاب این گیاه را لگد می کرد، شب وحشتناکی را سوار بر پشت یک اسب ساحره می گذرانید. با ظهور مسیحیت، نام گیاه با اسم یحیی تعمیددهنده همراه شد. دلیل این نامگذاریاین بود که گیاه در روز ولادت یحیی تعمیددهنده، غرق شکوفه می شود. وقتی گلبرگهای این گیاه له شوند رنگدانه های قرمز موجود در گل، گلبرگها را به رنگ قرمز خون رنگین می کنند.

ریحان:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی ریحان است . ریحان در افسانه های قرون وسطایی آمده است که عقربها خود را در زیر ظروف حاوی ریحان پنهان می کرده اند. در داستانی از «کامرون» اثر بوکاچو نقل شده است که زنی، سر معشوق به قتل رسیدهٔ خود را در یک قوری پر از آب ریحان نگاه می دارد و هر روز آن را با آب دیدگانش مرطوب میسازد.

زالزالک:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی زالزالک است .زالزالک در گذشته های دورملازم عاشقان میدانسته اند. یونانیان باستان شکوفهٔ آن را علامت شادی و امید دانسته و دسته های گل آن را زینت بخش عروسی ها می کرده اند. رومیان برگهای ان را به داخلی خانه می برده اند تا کودکان تازه به دنیا آمده را از شر ارواح شیطانی محفوظ نگه دارند

زنجبیل:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی زنجبیل است .زنجبیل نه تنها برای سلتیان باستان و آنگلوساکسون ها، بلکه برای یونانیان و رومیان نیز گیاهی شناخته شده بوده است. نام علمی زنجبیل (هلنیوم) به هلن تروا باز میگردد. وقتی پاریس، هلن را ربود، این گیاه از اشک های هلن جوانه زد و سبز شد.

 سنبل ختایی:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی سنبل ختایی است . سنبل ختایی براساس داستان های عامیانه قرن پانزدهم، این گیاه قدرت راندن ارواح شیطانی و بیرون کردن جادوگران را داشته است. و مردم گردنبندهایی از برگ سنبل ختایی را به خود آویزان می کرده و با ریشهٔ آن آب مقدس تهیه می کرده اند. این گیاه نه تنها حامی روحی انسان بوده، بلکه از جسم او نیز حفاظت می کرده است. براساس یک داستان مسیحی، یک فرشته به خواب راهبی آمده و قدرت جادویی این گیاه را برای او فاش ساخته است.

شاه پسند:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی شاه پسند است .شاه پسند نام علمی شاه پسند به معنی «شاخهٔ مقدس» و «گیاه افسونگر» است. رومیان گیاه شاهپسند را در قربانگاه و محراب قرار میداده اند و مصریان باستان آن را به «ایزیسی» الههٔ حاصلخیزی پیشکش می کرده اند. در بریتانیای زمان سلتها، کاهنان آن را به آب تطهیر قربانی اضافه می کردند و به طور گستردهای در مراسم مقدس از آن استفاده می شدهاست. با ظهور مسیحیت، گل شاهپسند با مصلوب شدن حضرت عیسی (لقه) پیوند خورد. در افسانها آمده است که گل شاهپسند خونریزی زخم های حضرت عیسی (ایالا) را بند آورد. افسانهٔ پیوند گل شاهپسند با مصلوب شدن حضرت عیسی (لاقه) موجب شهرت این گیاه به عنوان یک شفابخشی شد. بالاخره زمانی رسم بر این بوده که پیش از چیدن این گل، دعای خیر و برکت به گیاه خوانده می شده است.

شنبلیله:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی شنبلیله است .مصریان آن را در قربانگاه خود برای ستایش خدایان خود به کار میبردند.

غالیون (شیر پنیر یا یوقورت اوتی):

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی غالیون (شیر پنیر یا یوقورت اوتی) است . غالیون (شیر پنیر یا یوقورت اوتی) در افسانه های بر جای مانده حکایت از این دارد که حضرت مریم از ساقه های همین گیاه برای رختخواب حضرت عیسی (انقاه) استفاده کرده است. سر نهادن بر بالش پر شده از این گیاه باعث می شده است که شخص به خواب عمیق و راحت فرو برود.

قنطور یون:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی قنطور یون است . قنطور یون از قنطورس مشهور یونانی «چیرون» گرفته شده است. چیرون (نیمی انسان و نیمی اسب) یک شفادهندهٔ دانشمندی بوده که گفته شده، استفاده دارویی گیاهان را کشف کرده است. در قرون وسطی قنطوریون گیاهی جادویی پنداشته می شده است که میتوانسته است ارواح شیطانی را براند.

 گل رنج مسیح «گل ساعتی»:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گل رنج مسیح «گل ساعتی» است . گل رنج مسیح «گل ساعتی» علت نامگذاری استثنایی این گل، شباهت فوق العاده بعضی از قسمت های آن با ابزاری است که عیسی مسیح (انقاه) با آنها شکنجه و مصلوب شده است. برای اسپانیایی های فاتح آمریکای جنوبی، در قرن هفدهم، گل رنج مسیح همچون علامت و نشانه به صلیب کشیدن حضرت عیسی تجلی کرد. با ساخت استادانه حلقهٔ گل رنج مسیح، کشیشان اسپانیایی فرقهٔ یهودیان، تاجی از خار مشاهده نمودند. ریشهٔ پیچکی درهم پیچیدهٔ آن و برگهای کشیده اش، نماد تازیانه و خنجره های شکنجه دهندگان حضرت عیسی (لایه) و پنج بساک پرچم، نشان دهندهٔ پنج زخم وی است. تازهواردان به آمریکای جنوبی، وجود گل رنج مسیح را این گونه تفسیر کردند که این علامت خدایی، الهامی برای دنبال کردن وظیفهٔ مسیحی کردن اهالی بومی است.

گل فرشته (نام دیگر سنبل ختایی):

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گل فرشته (نام دیگر سنبل ختایی) است . گل فرشته (نام دیگر سنبل ختایی) افسانهٔ کهنه ای حکایت از آن دارد که جبریل،فرشتهٔ مقرب (که نام Archangelica از آن ناشی می شود) «گل فرشته» را برای پیر فرزانه ای به ارمغان آورد تا به کمک آن با طاعون بجنگد.

گل موگه:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گل موگه است . گل موگه به معنی «متعلق به ماه مه است و در همین ماه است که گیاه گل میدهد.» در افسانه های محلی آلمانی آمده است که گیاه در زیر صلیبی جوانه زده است و حضرت مریم خاک آن را با اشک دیدگان خود آب داده است. بنابر یک افسانهٔ انگلیسی، گل موگه برای اولین بار در جنگلی در جنوب شرقی، محلی که سن لئونارد با یک اژدها جنگیده و آن را کشته است و در همان محلی که خون لئونارد مقدس ریخته شده، روییده و شکوفه داده است. 

مرزنجوش:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی مرزنجوش است . مرزنجوش به اعتقاد یونانیان باستان مرزنجوش هم باعث آرامش روح مردگان شده و هم برای زندگان فرحبخش بوده است. در یونان قدیم، رسم بر این بود که عروس و داماد را با تاجی از گل های مرزنجوش آرایش کنند و بر روی آرامگاه فرد درگذشته بتهای از آن را بکارند. انگلیسی ها اعتقاد دارند اگر یک دختر جوان در شب روز قدیس لوقا قبل از خواب، خود را با مخلوطی از خشک شدهٔ مرزنجوش، همیشه بهار، آویشن و افسنتین آغشته کند، شوهر آیندهٔ خود را در خواب خواهد دید.

نعناع:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی نعناع است . نعناع نام یک نوع گیاه. در ابتدا نام دخترک زیبایی بود که فاتح قلب پلوتون خدای دریاها، در اساطیر یونان شد و پروسپرین، همسر حسود پلوتون او را به تنبیه گناهش به گیاهی بدل کرد.

 نعناع صحرایی:

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی نعناع صحرایی است . نعناع صحرایی ر اسطوره های یونانی (منتا Mentha) نام دختر زیبایی است که پلوتو (خدای جهان زیرین) او را تعقیب می کرده است. همسر پلوتو (پرسفون) از خیانت شوهرش باخبر می شود و منتا (نعناع) را به گیاهی کوتاه تبدیل می کند تا زیر پا له شود.

مطلب پیشنهادی

انواع شربت انار

انواع شربت در طب سنتی

انواع شربت در طب سنتی شربت نعناع و انار علاج معده های ضعیف وکم اشتهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *