تاثیر شکل غیرطبیعی رحم در زایمان زودرس…


تاثیر شکل غیرطبیعی رحم در زایمان زودرس…

تاثیر شکل غیرطبیعی رحم در زایمان زودرس...

 سوء استفاده از داروهای غیرقانونی خاص  خونریزی در طول دوران بارداری، مخصوصا در طی نیمه ی دوم (توجه: این مسئله شامل لک بینی های گاه به گاه در طول سه ماهه ی اول نیست.) ، زایمان زودرس قبلی  برخی عفونتها، مانند عفونتهای واژینوز باکتریال یا عفونت کلیه.مصرف دخانیاتبررسی علایم درد زودرس پزشکان روش های گوناگونی برای اقدام به تشخیص درد زودرس دارند، اگرچه تکنیکها همیشه مؤثر نیست. شایع ترین روش برای پزشک شما انجام یک معاینه ی داخلی برای بررسی دهانه ی رحم و کنترل انقباضات شماست.برخی از پزشکان با استفاده از سونوگرافی مهبلی (یک کاونده ی کوچک اولتراسون درون مهبل، نزدیک دهانه ی رحم گذاشته می شود)، به دنبال علایمی از درد زودرس می گردند، که تصویری از دهانه ی رحم ایجاد می کند. پزشک برای تشخیص باز یا شل و کوتاه شدن احتمالی دهانه ی رحم  که علایم درد است، دهانه ی رحم شما را اندازه گیری می کند. مطالعات بیشتری مورد نیاز است تا به دکترها بهترین روش استفاده از سونوگرافی مهبلی را نشان دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد