تاثیر عوامل جغرافیایی در بروز ام اس


تاثیر عوامل جغرافیایی در بروز ام اس

تاثیر عوامل جغرافیایی در بروز ام اس

 

عوامل جغرافیایی

انتشار جغرافیایی ام اس از دیرباز شناخته شده است: در کلی، هرچه از خط استوا دورتر می شویم، ابتلا به ام اس بیشتر می شود. مثل خیلی از جنبههای دیگر ام اس باز در اینجا هم علت این پدیده در هالهای از ابهام قرار دارد، اما عوامل احتمالی این موضوع عبارتند از:

ژنتیکی و قومی:

ساکنان مناطق معتدل جهان (به استثنای گروههای خاصی چون اسکیموها اغلب از تبار اقوام ساکن در اروپای شمالی هستند. آب و هوایی: ساکنان مناطق حاره بیشتر در معرض نور آفتاب و ویتامین D عفونی: گونه های ویژهای از عوامل عفونی که ممکن است در مناطق معتدل جهان بیشتر یافت شوند.

هرکدام از این عوامل احتمالی، دستمایهای است برای تحقیقات موشکافانه ی پژوهشگران درباره ی ام اس، یک فرضیه ی جالب بر پایه ی اطلاعات جغرافیایی - که هنوز کسی توضیحی برای آن ندارد - پیشنهاد می کند که زمان می تواند کلید حل معما باشد. براساس این فرضیه که به خصوص از سوی کشورهای اسرائیل و آفریقای جنوبی مطرح شده، ریسک ابتلا به ام اس ، در افرادی که قبل از سن بلوغ از محل تولدشان مهاجرت میکنند، افزایش می یابد.

درحالی که اگر مهاجرت آنان بعد از دوران بلوغ صورت گیرد، ریسک ابتلا در محل جدید فرقی با محل تولدشان ندارد. توجه داشته باشید که این اطلاعات آماری که از گروههای بزرگ انسانی گرفته شده، نه از یک فرد که متعلق به گروه خاصی باشد. این بدان معنی است که این گفته ها ضمانتی برای شما یا فرزندانتان در بر ندارد، پس لازم نیست چمدانهایتان را ببندید و رهسپار مناطق حاره بشوید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد