تاثیر فلوراید در تقویت دندان ها


تاثیر فلوراید در تقویت دندان ها

تاثیر فلوراید در تقویت دندان ها

 

فلوراید

دومین روش برای تقویت دندانها استفاده از محصولات فلوراید است. فلوراید که ترکیب طبیعی عنصر فلوئور میباشد و در طبیعت به وفور دیده می شود. در آب، خاک، هوا و بسیاری از غذاها به وفور وجود دارد.

بهترین منبع فلوراید آب آشامیدنی است که همواره در دسترسی ما قرار دارد. قرنها بشر از نقش فلوراید در تقویت استخوانها و دندانها غافل بود تا این که در اوایل قرن بیستم برای نخستین بار یک دندانپزشک آمریکایی به خواص فلوراید پی برد و از آن پس مطالعات و تحقیقات بی شماری در زمینه شناخت خواص و اثرات مفید فلوراید انجام شده و امروزه از این ماده طبیعی به عنوان بهترین و مؤثرترین ابزار حفظ سلامت دندانها استفاده می شود.

به گونه ای که کشورهای پیشرفته جهان که زودتر به خواص این ماده حیاتی پی بردند و از آن استفاده کردند، امروزه از دندانهای به مراتب سالمتری نسبت به سایر کشورها برخوردارند. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی نیز مردم کشورهای مختلف جهان را به استفاده مناسب و دقیق از این ماده طبیعی جهت تقویت دندانها توصیه می نماید.

فلوراید در آب رودخانه ها، چشمه ها، برخی از غذاها مانند غذاهای دریایی و شیر و لبنیات دیگر و چای به مقدار زیادی وجود دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد