تاثیر ورزش بر استرس و بیماری های قلبی


تاثیر ورزش بر استرس و بیماری های قلبی

تاثیر ورزش بر استرس و بیماری های قلبی

 انسان طبیعتاً متحرک آفریده شده است و ماشین بدن تنها ماشینی است که اگر به حد کافی تحرک نداشته باشد صدمه خواهد دید و کار آن مختل خواهد شد. بر همین اساسی، شواهد پژوهشی متبوع نشان داده اند که کاهش فعالیت بدنی در قرن حاضر باعث ازدیاد ناراحتی ها، بیماریها و سکته های قلبی شده است.شایعترین عامل مرگ و میر در جهان بیماری های قلبی است و شایعترین شکل بیماری قلبی هم بیماری عروقی قلب (سکته قلبی) استصرف نظر از نارسایی های ارثی باید دلایل بی شمار ناراحتی های قلبی را در زندگی انسان امروزی جستجو کرد و اعمالی از قبیلی کشیدن سیگار، پرخوری و بد غذا خوردن، اعتیاد به مشروبات الکلی و از همه بدتر عدم تحرک، را با این پدیده مرتبط دانستنکته دیگری که امروزه به عنوان مسئله ای مهم بحث می شود استرس است. استرس ممکن است به دو صورت ناگهانی و مزمن پیش آید و هر یک می تواند منشاء جسمی و روانی یا هر دو را داشته باشد. استرس ناگهانی خطرناک تر است. اگر قلبی ورزیده داشته باشید که تاب و تحمل استرس ها را به دست آورده است، آن وقت به سادگی به اهمیت تمرین های ورزشی برای پیروز شدن بر شرایط غیر عادی پی می بریدورزش تنها وسیله ای است که میتواند کمبود حرکتی را جبران کند و سلامتی جسمی و روانی را تأمین نماید. یکی از اثرات مهم آن تقویت قلب، بهبود بخشیدن جریان خون و جلوگیری از سکته های قلبی است. قلب یکی از اندام های مهم بدن به شمار میرود. این پمپ یا ماشین کوچک، که همواره در حال فعالیت است، میتواند تا بیش از صد سال همچنان کار خود را که رساندن خون به قسمتهای مختلف بدن است، ادامه دهد. با آن که وزن قلب ۱/۲۰۰  وزن بدن است  برای فعالیت، بیش از هر عضو دیگر به خون احتیاج دارد و ۱/۲۰خون بدن بدان اختصاص داردشایان ذکر است که شواهد علمی متنوعی وجود دارد که ورزشی مرتب و حساب شده میتواند تا حد قابل ملاحظه ای در پیشگیری از حمله قلبی که در صدر امار مرگ و میر برخی کشورها قرار دارد، نقش داشته باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد