تاثیر ورزش بر عروق خونی و قلبی


تاثیر ورزش بر عروق خونی و قلبی
 

تاثیر ورزش بر عروق خونی و قلبی

 ۱ - رگ های فرعی و مویر گ هایی که خون را به بافت های قلب می رسانند تقویت می شوند در حال حاضر مطالعاتی که مستقیماً تأییدکننده تأثیر تمرینات ورزشی بر افزایش عروقی شدن جانبی قلب باشد، چندان زیاد نیست. در واقع اغلب این تحقیقات به طور غیر مستقیم بر عروقی شدن جانبی قلب توسط تمرین صحه می گذارند. البته در مطالعه ای روی انسان نشان داده شده که در دو نفر از ۶ نفر مریض کرونر قلب عروقی شدن جانبی صورت گرفته است .  گسترش گردش خون در عروق عضله قلب به این معنی است که هر تار این عضله به وسیله تعداد بیشتری مویرگ خونی تغذیه می شود. و اگر یکی از مویرگ ها مسدود شد، تار عضلانی قلب مبتلا به نارسایی اکسیژن و مواد غذایی نخواهدشد.۲- هیچ تحقیقی تاکنون، افزایش اندازه عروقی در انسان را نشان نداده است. هرچند مطالعات نمونه برداری روی کلارنس دمار قهرمان معروف دوی ماراتن نشان داد که اندازه شریان های کرونر نام برده دو تا سه برابر اندازه معمولی بوده است. از آنجایی که این ورزشکار به طور منظم تا سن ۶۹ سالگی در مسابقات ماراتن شرکت داشته است. میتوان چنین استناد نمود که حجیم بودن عروق کرونر مربوط به تمرینات منظم ورزشی نام برده می باشد. این واقعیت که توارث نیز ممکن است در این موضوع تأثیر داشته باشد را نباید از نظر دور داشت. بحث در رابطه فعالیت بدنی با بیماری عروق قلبی بیشتر روی فعالیت هایی تأکید دارد که دراز مدت و منظم انجام شوند  - ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی موجب تقویت عضله قلب می گردد . امروزه فعالیتهای ورزشی بعنوان اقدامی جهت پیشگیری از بروز سكته های قلبی محسوب می شوند .-  در اثر ورزش عروق خونی گشاد شده و سبب تسریع جریان خون می گردد .- میزان هموگلوبین خون بیشتر شده و نتیجه كار انتقال اكسیژن به قسمت های مختلف بدن بهتر انجام می شود .- ورزش مرتب راهی است مناسب جهت پیشگیری از بروز بیماری فشار خون .-ورزش می تواند میزان چربی خون را به حد متعادل برساند ،  پس به جای خوردن دارو بهتر است ورزش كنید .-  میزان كلسترول خون در اثر تمرینات ورزشی بحد مطلوبی میرسد ، خصوصا“ اگر با رژیم غذایی همراه باشد .- برای بیماران دیابتی ، ورزش بسیار مفید است و قند خون را تا حد مطمئن پائین می آورد .-با تقویت عضله قلب تعداد ضربان قلب در دقیقه كم شده و قلب با نیروی بیشتری خون را ارسال می دارد .- با انقباض عضلات پا در حین ورزش خون راحت تر به قلب باز می گردد و از بروز بیماری واریس در پاها جلوگیری می نماید .-  كسانیكه ورزش می كنند در صد بیشتری از دستگاه تنفس خود را بكار می گیرند .-  افزایش حجم تنفس در طول روز و شب موجب دریافت اكسیژن بیشتر و رساندن آن به اندامهای بدن می شود . -  كسی كه قابلیت دریافت و مصرف اكسیژن را در حد بالا داشته باشد ، زود خسته نمی شود و كارائی بیشتری خواهد داشت -  افزایش حجم تنفس در افرادی كه ورزش می كنند موجب كاهش تعداد تنفس آنها در دقیقه شده و بر میزان اكسیژن گیری هر بار تنفس می افزاید . 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد