تاثیر ورزش در دوران سالمندی


تاثیر ورزش در دوران سالمندی

تاثیر ورزش در دوران سالمندی

  تأثیر قابل توجه فعالیت بدنی روی عملکرد فیزیولوژیکی جسمانی به وسیله سالتین و همکارانش در سال ۱۹۶۸ بر روی ۶ مرد جوان سالم که به مدت سه هفته در استراحت مطلق بودند، نشان داده شد. کاهش در پاسخ دادن به تعدادی از آزمون های عملکرد بدنی باسی سال پیر شد به طور طبیعی برابر بود.  البته، انها توانستند امادگی خود را با تمرین مرتب بعد از استراحت بازیابند. به طوری که آمادگی ایشان از میزان اولیه بهتر شد. متخصصان درباره بسیاری از امراضی پیری معتقدند، روش زندگی غیرفعال یا فقر حرکتی مسئول ۵۰٪ ازمشکلات پیری زودرس میباشد دوریس هم گزارش داد که اجرای تمرین های نرمشی، دویدن آرام و قدرتی به مدت یک ساعت در روز و سه مرتبه در هفته سبب تقویت اعمال فیزیولوژیکی دستگاه های متعدد بدن می شود.  امروزه تردیدی وجود ندارد که وقتی سالمندان ورزش میکنند میتوانند بسیاری از تغییرات تحلیلی را تغییر بدهند، به تأخیر اندازند و یا از بروز آن جلوگیری نمایند. فواید ورزش شامل: کاهش بروز بیماری های قلبی و پوکی استخوان، کنترل صحیح تر و راحت تر وزن بدن، داشتن ظاهر بهتر، کاهش دردهای پراکنده و گوناگون، تقویت ذهنی، کاهش افسردگی و برخورداری از یک روحیه قوی و خواب بهتر می باشد بنابراین می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که به طور کلی هدف ورزشی در این دوران برای زنان ایجاد تندرستی و شادابی است.  برای ورزش کردن هیچگاه دیر نیست و بهبود کیفیت زندگی، ارزش این را دارد که در هر سنی به ورزش بپردازیم. روت رتفار با ۸۰ ساله، مسن ترین زنی است که یک دوره کامل ماراتن را می دود؛ او دویدن را در سن ۷۲ سالگی پس از یک زندگی فعالی که در آن به بولینگ و حرکات موزون می پرداخت آغاز کرد.  هم اکنون خانم رتفارب روزانه بیش از ۱۵ کیلومتر می دود  شواهد پژوهشی نشان داده که سازگاری های تمرینی موجب می شود یک مرد ورزیده ۶۰ ساله بتواند از مرد تمرین نکرده ۴۰ ساله مسافت زیادتری را بدود و حداکثر اکسیژن مصرفی او در اثر تمرین ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر باشد.  نمونه دیگر، زن ۷۰ ساله ای است که معلم تربیت بدنی بود و در ورزش های مختلفی چون شنای تفریحی شرکت می جست؛ او در رقابت های ورزشکاران صاحب نام و کهنه کار شرکت کرد و رکوردهای ملی گروه ۷۰ تا ۷۴ ساله را در بسیاری از رشته ها از آن خود کرد. تمرین شنای او شامل ۴ بار در هفته و هر بار طی مسافتی برابر با ۱۰۰۰ متر بود. نمونه های این چنینی ما را بر آن می دارد که بر اهمیت فعالیت بدنی در زمان سالخوردگی توجه ویژه ای نشان دهیم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد