تاریخچه دندانپزشکی در ایران


تاریخچه دندانپزشکی در ایران

 تاریخچه دندانپزشکی در ایران

 

شاغلین حرفه دندانپزشکی

میدانیم تاریخچه دندانپزشکی در ایران و در همه جهان با دندانپزشکی به صورت تجربی آغاز گردیده و هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان، شاغلین تجربی وجود دارند.

در کشور ما نیز دندانپزشکی به صورت نوین و علمی آن، از حدود صد سال پیش آغاز شده و تا هفتاد سال پیش دندانپزشکی در ایران تجربی بود. یعنی مشاغل خاصی عهده دار کار دندانپزشکی بودند.

در این میان سلمانیها و دلاکها شاخص تر بودند. دندانپزشکی هم محدود میشد به کشیدن دندانها، نیشتر زدن عفونتهای دندانی و ساختن دندانهای مصنوعی کامل افراد شاغل در این رشته کار دندانپزشکی را از پدران خود آموخته بودند و یا این که مدتی در کنار یک شاغل تجربی دیگر کار کرده و یاد گرفته چرا که بودند.

دندانپزشکی به معنای علمی و امروزی آن، از حدود هفتاد سال پیش با ورود تعدادی از دندانپزشکان تحصیل کرده از اروپا به ایران آغاز شد و بعد با تأسیس دانشگاه تهران، فارغ التحصیلان دانشکده دندانپزشکی بتدریج جای دندانپزشکان تجربی را گرفتند. علی رغم تأسیس دانشکده های متعدد دندانپزشکی و حضور دندانپزشکان تحصیل کرده در جامعه، دندانپزشکی تجربی در جامعه نه تنها از میان نرفت بلکه توسعه يافت و روز به روز بر تعداد دندانپزشکان تجربی افزوده گشت.

بعدها وزارت بهداشت از دندانپزشکان تجربی شاغل امتحانی به علم آورد و به گروهی از آنان که قبول شده بودند فقط اجازه ساختن دندان مصنوعی را داد و مدرک آنان را تحت عنوان دندانساز تجربی مورد تأیید قرار داد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد