تاریخچه روانپرستاری در ایران/ قسمت دوم


تاریخچه روانپرستاری در ایران/ قسمت دوم
۳- به پیشنهاد خانم زیمرمن و به منظور تکمیل کادر آموزشی آموزشگاه پرستاری روانی و سرپرستی بخشهای بیمارستان روزبه، دانشگاه تهران از اداره پرستاری روانی وزارت بهداری درخواست کرد برنامه یکساله پرستاری و بهداشت روانی را تنظیم کند، این برنامه پس از تصویب دانشگاه تهران در هشتادمین جلسه شورای مرکزی دانشگاهها به تصویب رسید. دوره یکساله پرستاری و بهداشت روانی در آبان ماه ۱۳۳۹ با شرکت ۶ نفر پرستار فارغ التحصیل آغاز و در آبان ماه ۱۳۴۰ با موفقیت پایان یافت. در این دوره به پرستاران علاوه بر دروس تئوری و عملی پرستاری روانی، بهداشت روانی، روانپزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، اداره امور بخشی و اهمیت درمان های تازه روانپزشکی مثل گروه درمانی، کاردرمانی و موسیقی درمانی عملاً آموخته میشد. هر ماه یک کنسرت و هر هفته یک فیلم برای بیماران اجرا می شد، ورزشی هایی مانند والیبال و پینگپنگ و کارهای دستی، با چرخ خیاطی برای زنان، و کار در کارگاه جهت مردان موقعیت تجارب بهتری را عرضه می داشت. ۶ نفر پرستار مذکور آنچنان در بهبود وضع بیمارستان کوشیدند که پرستاران عضو پیمان «سنتو» به هنگام بازدید از بیمارستان، از بخشهای باز و نحوه مراقبت از بیماران با این تعداد کم پرستار دچار شگفتی شدند.۴- یکی دیگر از گامهای مثبت و مفیدی که در راه پیشرفت پرستاری روانیدر ایران برداشته شد طرح برنامه کارآموزی روانی جهت اموزشگاه های پرستاری کشور بود که در دوره ۳ ساله پرستاری عمومی، دانشجویان دو ماه هم در بخش های روانی کارآموزی کنند. این دوره از دی ماه ۱۳۴۰ تا اسفند ماه ۱۳۴۵ ادامه داشت.۵. در سال ۱۳۴۰ در انجمن پرستاران ایران، کمیته پرستاری روانی به وجود آمد. ۶ اولین دوره ۶ ماهه بهیاری روانی در مهرماه ۱۳۴۱ در آموزشگاه بهیاری روانی افتتاح شد۷- پس از تجهیز بخش های بیمارستان روزبه، از نظر پرستار و بهیار به درمانگاه بیمارستان توجه شد و از سال ۱۳۴۱ پرستار و بهیار به درمانگاه فرستاده شد تا به بیماران سرپائی و مراجعین کمک مؤثرتری بشود.۸- پرستاران و مددکاران اجتماعی که وزارت بهداری جهت اعزام به بیمارستان معتادین استخدام کرده بود، پس از گذراندن دوره ۲ ماهه بهداشت روانی در آموزشگاه مذکور با آمادگی و تجارب بیشتری کار خود را آغاز کردند. ۹۹- تدریس پرستاری و بهداشت روانی و کارآموزی عملی در برنامه ۲ ساله آموزشگاه های بهیاری هم پیشبینی شد (از سال ۱۳۴۲).۱۰- به منظور آشنایی دانشجویان با مؤسسات روانی و شناسایی بیشتر بیماران روانی ترتیبی داده شد که کلیه دانشجویان آموزشگاه پرستاری و بهیاری روانی بتوانند از بیمارستان روانی رازی، بیمارستان معتادین، و بیمارستان های خصوصی روانی بازدید کنند۱۱- در این زمان پرستاری روانی در ایران شناخته بود و آموزشگاه های پرستاری شهرستانها خواستار شدند دانشجویان سال سوم آموزشگاه خود را برای گذراندن دوره دو ماهه پرستاری روانی به بیمارستان روزبه اعزام دارند. ۱۲- خانه بریتا مک ایون (Rita MiceWan)، مستشار پرستاری روانی، از طرف سازمان بهداشت جهانی از زلاندنو به مدت دو سال به بیمارستان رازی روانه شد  و روز به روز تعداد پرستاران زیاد و  پرستارانی روانی هم  در ان بیمارستان پایه گزاری شد تاریخچه روانپرستاری در ایران/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد