تاریخچه مختصر دندانپزشکی


تاریخچه مختصر دندانپزشکی

تاریخچه مختصر دندانپزشکی

 

کارهایی از قبیل فلوراید تراپی موضعی دندانها، شن یارپوش نمودن دندانها و کنترل تغذیه همگی در زمره روشهای پیشگیری محسوب میشوند.

دندانپزشکی دارای تاریخی به قدمت پوسیدگی دندانهاست؛ یعنی تاریخی به قدمت تاریخ بشر. آثار ترمیم دندانها به وسیله فلزات و مواد مختلف دیگر از انسانهای عهد باستان و مصر قدیم بدست آمده که نشان میدهد انسان از هزاران سال پیش به دنبال چارهای برای درمان پوسیدگیهای دندانهای خود بوده و برای این منظور از روشهای مختلفی استفاده می نموده است.

حتی آثاری از دندانهای روکش شده مربوط به انسان عهد باستان بدست آمده است. قرنها بعد ماشینهای دستی برای تراش دندانها و جایگزینی نسوج از دست رفته با فلزات و مواد مختلف دیگر مورد استفاده شاغلین حرفه دندانپزشکی قرار گرفت؛ بعدها دستگاههای دندانپزشکی که با پدال کار میکرد، اختراع شد و تا اواخر قرن ۱۹ میلادی مورد استفاده بود. این نوع دستگاهها حدود  سال پیش در ایران مورد استفاده بوده است. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها از پرکردن دندانهای خود با همین دستگاهها داستانها تعریف میکنند.

در آن زمان از بی حسی خبری نبود و پرکردن و یا کشیدن دندانها بدون استفاده از ماده بی حسی کننده بود. دستگاه برقی پس از اختراع برق ساخته شد و ابتدا در اروپا و آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از حدود نیم قرن وارد ایران شد. در واقع تا قبل از تأسیس مدرسه دارالفنون دندانپزشکی در کشور ما یک حرفه غیرعلمی و صرفاً تجربی بود و درمان پوسیدگی دندانها و بیماریهای لثه در حد بسیار محدود و آن هم توسط سلمانی ها، زرگرها، دلاک های حمام و گاهی عطارها انجام می گرفت. این افراد دندانها را بدون کاربرد بی حسی و با استفاده از انبرهای مخصوصی که کلبتین" نامیده می شد، می کشیدند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد