تایید حاملگی با آزمایش ادرار و خون


تایید حاملگی با آزمایش ادرار و خون

تایید حاملگی با آزمایش ادرار و خون 

در حدود دو هفته بعد از بارور شدن (یکی شدن اسپرم و تخمک)، در حالی که جنین به اندازه نوک مداد است و در دیواره رحم قرار گرفته و جفت تشکیل شده است، هورمون حاملگی از جنین ترشح میگردد و وارد جریان خون و ادرار می شود. اگر در این زمان و بعد از آن آزمایش ادرار و خون از مادر انجام گیرد، آزمایش او وجود هورمون حاملگی را نشان می دهد و نتیجه آزمایش مثبت میگردد.

آزمایش ادرار:

هر خانمی می تواند با خرید نوار تست حاملگی از داروخانه ها، ادرار صبحگاهی خود را در خانه آزمایش کند و به حامله شدن خود پی ببرد (دستورالعمل نوار در جعبه آن وجود دارد) یا می تواند به آزمایشگاه مراجعه کند و درخواست آزمایش نماید. آزمایش ادرار وجود هورمون حاملگی را در ادرار مشخص می کند و در صورت حامله بودن، نتیجه مثبت میگردد.

آزمایش خون:

با آزمایش خون وجود حاملگی و مدت زمان حامله بودن مشخص میگردد. آزمایش خون حتی در هفته اول حاملگی نیز وجود هورمون حاملگی را که در خون مادر وجود دارد مشخص خواهد کرد. این آزمایش دقت بیشتری نسبت به آزمایش ادرار دارد و صد در صد صحیح می باشد.

اولتراسونوگرافی:

اولتراسونوگرافی بسیار راحت و بدون هیچ مشکل انجام می گیرد و وجود حاملگی و زمان حاملگی را مشخص خواهد کرد.

معاینه پزشکی:

چهار تا شش هفته بعد از حاملگی، مادر حامله میتواند به پزشک مراجعه و با انجام معاینه دستگاه تناسلی و آزمایش ادرار و خون و معاینه پزشک عمومی به سلامت خود و جنین خود پی ببرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد