تای چی ،بخشی از طب سنتی چین


تای چی ،بخشی از طب سنتی چین

تای چی ،بخشی از طب سنتی چین

 

* تای چی: این درمان کم خطر، بخشی از طب سنتی چینی است که مزایای فیزیکی ورزش را با تأثیرات آرام سازی این طب، توام می کند. تایچی

ممکن است باعث بهبود راه رفتن و کاهش سفتی عضلانی در مبتلایان به ام اس گردد.

ورزشی که باعث غلبه ی تواناییهای فرد بر محدودیتهایش شود، نه تنها موجب ارتقای سلامت عمومی وی می شود، بلکه ممکن است تاثیرات مفیدی هم روی علایم ام اس  داشته باشد؛ علایمی همچون ضعف، مشکلات حرکتی، سفتی عضلانی، پوکی استخوان، درد کمر، مشکلات مثانه روده، خستگی، بیخوابی، افسردگی، .اضطراب و خشم ضطراب و مبتلایانی که به گرما حساسند، باید از گرم شدن به مقدار زیاد پرهیز کنند

اسلامت عمومی شخص میشود یا باعث بهبود سیر بیماری میگردد. تحقیقات درباره ی تاثیر این موضوعات روی ام اس در دست بررسی است.

*یوگا: یوگا نسبتا ارزان و ایمن است. اگرچه بررسی موشکافانه ای روی این شاخه انجام نشده است، ولی ممکن است به صورت نسبی باعث کاهش اضطراب، درد و اسپاستیسیته شود. خیلی از جلسات انجمن ملی ام اس در امریکا به معرفی برنامه های یوگا اختصاصی دارد.

طب سوزنی، ماساژ و دیگرگزینه های طبی مکمل و حاشیه که متخصصان مربوطه انجام میدهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد