تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت اول


تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت اول

تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی

 تبخیر پروستات با استفاده از فیبرهای غیر تماسی امکان پذیر است. برای این کار تراکم انرژی باید به طور کافی بالا باشد و عموماً دو کلاس کلی فیبرهای۹۰ درجه موجود است :۱- انعکاسی Refractive2-انکساری Refractive- فیبرهای انعکاسی یک صفحه ای فلزی Metal Dish باز یا یک منشور دارند که اشعه لیزر را منحرف می کنند و اگر در نزدیکی نسج به کار روند سبب سیاه شدن منشور و در نتیجه انرژی کاهش می یابد پس همان طور که درمان پیش می رود دانسیته انرژی کاهش می یابد و سریعاً به زیر سطح مورد نیاز برای تبخیر می رسد و این فیبرها برای تکنیکهای انعقادی بهتر هستند. فیبرهای انکساری عموماً یک سوراخ کوچکی دارند که از آن لیزر خارج و از شکست هوا برای تغییر مسیر لیزر استفاده می کنند که مانع سیاه شدن سریع فیبر می شود و این امر مانع کاهش در دانسیته انرژی می گردد و نیز پنج فاکتور دیگر در توانایی تبخیر بافتی با فیبرهای غیرتماسی شرکت دارند از جمله  ۱- اندازه  نقطه Spot Size ۲- زاویه انحراف اشعه Deflection3- درجه واگراییDivergence4- تنظیم قدرت Power Setting5- فاصله از بافت

فاکتورهایی که تراکم انرژی را تحت تأثیر قرار می دهند:

۱- اندازه نقطه مستقیما با تراکم انرژی بستگی دارد. همان طور که اندازه نقطه کاهش می یابد، تراکم انرژی افزایش می یابد. چون مخرج معادله تراکم انرژی مربع اندازه نقطه است ED=W×S/Cmزمانی که اندازه نقطه افزایش می یابد ED ، ۴ برابر افت می کند این تنها در یک لیزر استاتیک واقعیت دارد اگر چه این اصول برای یک لیزر در حال حرکت هم واقعیت دارد مخرج شعاع است و بنا بر این اثر آن کمتر است ۲- زاویه انحراف، زاویه ای است که در ان لیزر از فیبر خارج می شود که ضرورتاً ۹۰ درجه نیست. بعضی از فیبرها عملاً در یک مسیر مستقیم خارج می شود ( بیش از ۹۰ درجه ) و مراقبت مخصوصی را باید در آنها انجام داد هرچه زاویه انحراف فیبرها به ۹۰ درجه نزدیک تر باشد اندازه نقطه، گردتر خواهد بود و تراکم انرژی بیشتری خواهد داشت وقتی اشعه متمایل می شود درجه واگرایی فرق خواهد کرد. ۳- واگرایی به پهنای اشعه اطلاق می شود ( یعنی چقدر لبه های اشعه وقتی از فیبر خارج می شود از هم جدا می گردد) هرچه درجه واگرایی اشعه بیشتر باشد، اندازه نقطه بزرگتر و تراکم انرژی کمتر است . ۴- فیبرهایی که قدرت بیشتری منتقل می کنند تراکم انرژی بیشتری هم دارند. ۵- فیبر اگر نزدیک تر به بافت باشد دانسیته انرژی بیبیشتری در سطح بافت خواهد داشت

روش درمان :

برای انتخاب دقیق فیبر ۹۰درجه به منظور تبخیر غیر تماسی مهم این استکه یک فیبر انکساری انتخاب شود، که یک اندازه نقطه کوچک، زاویه تمایل۹۰ درجه توانایی انتقال ۹۰ تا ۱۰۰ وات قدرت و یک زاویه کم واگرایی (ترجیحاً زیر ۲۰ درجه ) داشته باشد. فیبر در تماس مستقیم با بافت قرار خواهد گرفت .اگرچه یک فیبر غیرتماسی است. با این تکنیک بیماران هنوز احتیاج به سونداژبرای ۷-۵ روز دارند چون ادم قابل توجه هنوز علی رغم تبخیر بافت، ایجاد خواهد شد

نتایج

این تکنیک باعث می شود تعداد بیماران با احتباس ادراری بعد از عمل کاهش یابد. با روش انعقاد تقریباً ۱۵ تا ۲۰ درصد مردان نیاز به سونداژ مجدد خواهند داشت میزان سونداژ مجدد با روش تبخیر زیر ۱۰ درصد بوده استعه بهبود و میزان جریان ادرار و درجه بندی علائم بر اساس A.U.A به نظر قابل مقایسه با دیگر لیزرهای ۹۰ درجه می باشد دوام و پایداری همه این متدها احتیاج به پی گیری طولانی مدت دارد.

T.U.L.I.P:

پروستات انسان برای تخریب کردن توسط لیزر با کمک و راهنمایی سونوگرافی در موقعیت خوبی قرار گرفته است موقعیت پروستات در گردن مثانه باعث می شود که سونوگرافی به راحتی موقعیت آن را وقتی که مثانه پر از مایع می شود، مشخص کند وقتی که به مجرای پروستاتیک وارد می شود و یا به رأس .پروستات می رسد. مشخصات آناتومیک پروستات در سونوگرافی برای اغلب ارولژیستها آشناست و برای درمان مستقیم با لیزر T.U.L.1.P استفاده می شود. بررسیهای کلینیکی با T.U.L.I.P در نوامبر ۱۹۹۰ میلادی شروع شده و در آمریکا و اروپا و ژاپن در حال پیشرفت است تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت دومتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت سومتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد