تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی/ قسمت دوم


تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی/ قسمت دوم

نتایج کلینیکی

تاکنون اکثر بیمارانی که تحت عمل با روش I.U.L.I.P قرار گرفتند، بیهوشی عمومی یا اسپینال گرفتند، اگرچه بعضی تحت بی حسی موضعی بههمراه آرام بخش بدون بی هوشی عمومی یا اسپینال درمان خواهند شد.به نظر می رسد این روش بیشتر از دیلاتاسیون، بابالون پروستات دردناک نیست. . اغلب محققین یک سوند سوپراپوبیک کوچک برای ۱۴-۷ روز بعد از درمان قرار می دهند تا ادم بعد از درمان با لیزر کاهش یابد قبل از برقرار کردن انحراف ادرار موقتی تعدادی از بیماران در طی زمان به دنبال ادم دچار احتباس می شدند بعضی ها داروهای استروئید یا ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) را برای کاهش ادم تجویز می کنند که کفایت این داروها هنوز در رفع این مشکل مشخص نشده است .نکته با اهمیت امنیت و مؤثر بودن روش P..T.U.L است میزان عوارض کم و قابل قبول است  و هیچ گزارشی از ضایعه ارگانهای مجاور داده نشده است. Mc Cullough و همکارانش ( ۱۹۹۳ میلادی ) نتایج پیگیری ۶ ماهه خود در ۵۲ بیمار را چنین اعلام کردند از ۶۸ بیمار که نتایج حداکثر جریان اداراری (MaX FlOW Rate = () MaX) آنها در دسترس بود میزان متوسط از ۶/۷ سی سی در ثانیه به ۱۱/۸ رسیده بود ( ۷۸درصد بهبودی )درجه بندی علائمSymptom Scores از۱۸/۸ به۶/۱ کاهش پیدا کرد (۶۸ درصد بهبودی ) و میزان باقیمانده ادراری از ۱۱۶ به ۵۴ سی سی .) افت کرد. ( ۵۳ درصدبهبودی)زمان بستری در بیمارستان به طور متوسط ۱/۷ روز بود و ۷۸ درصد بیماران بعد از یک شب ماندن در بیمارستان به منزل رفتند. یک شب ماندن در بیمارستان در اوایل مطالعه لازم بوددر ۸۷ درصد بیماران حداقل ۵۰ درصد بهبودی در SS و یا حداکثر جریان ادراری نشان داده شد در حالی که ۵۰٪ بهبودی در هر دو پارامتر را نشان دادند هیچ علامتی ازسندروم TU.R.P، بی اختیاری یا آمپوتانس جدید وجود نداشت و هیج انتقال خونی لازم نشد. علائم تحریکی اغلب ۲ تا ۳ هفته بعداز بین رفتند. بعضی بیماران (۴٪) بعداً تحت عمل T.U.R.P قرار گرفتند ( هیچ بیماری براساس پروتکل F.DAنمی توانست مجدداً توسط T.U.L.L.P درمان شود.) 

سایر طول موجهای لیزری در درمان بیماریهای پروستات :

سه نوع جدید لیزرHolmium : YAG, Diode, KTP WaveLegthدر حال حاضر در دسترس می باشند و انتخاب های درمانی بیشتری برایارولوژیستها بیمارانشان ایجاد شده است

K.T.PWave Legth

یک لیزر YAG است که فرکانس آن دو برابر شده است و طول موجش۵۳۲nm است ( نصف Nd YAG که طول موج ۱۰۶۴mm است ) وقتی به صورت تماس لحظه ایTouchingبکار می رودعمق نفوذ متوسط ۲ تا ۳ میلیمتر خواهد بود. این طول موج به طرز وسیع در درمان کوندیلوم تنگی های مجرا و تنگی های گردن مثانه و الوهای مجرای نوزادان و به طور آندوسکوپی در سیستم ادراری فوقانی استفاده شده است . استفاده از این طول موج برای برش تنگیهای گردن مثانه به دنبال پروستانکتومی یک روش تقریباً ۱۰۰ درصد موفق، ساده و مطمئن در درمان این مشکل می باشد. توانایی برش دقیق این طول موج باعث می شود که تنگی گردن مثانه به طور مطمئن در ساعات ۵ و ۷ برش داده شود. خیلی از محققین همچنین از K. T. P با قدرت بالا ( ۳۶ وات ) برایپروستاتکتومی استفاده کرده اند. گاهی اوقات وقتی که لیزر K.T.P ابتدا برایخیر استفاده می شود، خونریزی قابل توجهی ایجاد می گردد. اگر در حین لیزر عروق بزرگ قطع شوند و با انرژی لیزر به تنهایی کنترل نشوند، لازم است که از الکتروکوتر معمولی برای قطع خونریزی استفاده شود، این مشکل مخصوصاً می تواند در پروستاتهای بزرگتر باغدد پر عروق اتفاق بیفتد فیبر ۹۰درجه اولیه مشکلاتی در سطوح بالای انرژی داشت اما این مشکلات با فیبرهای ۹۰ درجه جدید کوارتز تصحیح شده است. اگرچه جراحان باید آگاه باشند که زاویه واگرایی این فیبرها ۷۰ درجه است و نه ۹۰ یا ۱۲۰ درجه که با دیگر .فیبرهای لیزر ۹۰ درجه دیده می شودتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت اولتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت سومتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد