تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی/قسمت سوم


تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی/قسمت سوم
Diode Lasers:لیزرهای Semi - Conductor DiodeS یک ترم ژنریک برای یک نسل از سیستم های لیزر است که محدوده طول موج ان از ۸۰۵ تا ۹۵۰ نانومتر است.لیزرهای دیود کوچکتر هستند و احتیاج به قدرت کم برای عمل دارند و باید خیلی خرید و نگهداریشان ارزانتر باشد. در حال حاضر ۶۰ وات به نظر حداکثر قدرتی است که با این لیزر به دست می آیدGraham Watson و همکارانش در لندن تجربیات خود را در استفادهاز این لیزر برای اهداف ارولوژیکی مختلف شامل ختنه، لیزر پروستاتکتومی و درمان زگیل آلت، تنگی مجرا و تومورهای مثانه ارائه کردند.تجربه ایشان پیگیری طولانی مدت نداشت اما برای ۱۴ بیمار که با تبخیر تماسیContact Vaporization در انرژی ۱۵ تا ۲۵وات درمان شدند  نتایج کوتاه مدت خوب بوده است آقای معتمدی و همکارانش از دانشگاه تگزاس همچنین عمق نفوذ لیزر  دیود را با لیزر ND YAG در یک سری سگ و مدل های دیگر حیوانی مقایسه کرده بیان کردند که شباهت زیادی بین هرکدام از این طول موجها و عمق نفوذ در پروستات وجود دارد لیزرهای دیود برای درمان داخل بافتى هایپرپلازى .پروستات سعی شده اما هنوز در مراحل اولیه استفایده اولیه لیزرهای دیود این است که هم در تبخیر و هم در انعقاد از یک فیبر می توان استفاده کرد که با آن تبخیر بافت خیلی سریع تر انجام می شود.همچنین انعقاد مناسب عروق خونی کوچک هم ایجاد می گردد اما هنوز مطالعات طولانی مدت برای بیان اثر نهایی این طول موج جدید در انسداد گه علت .پروستات وجود نداردHolmium:YAG lasers این لیزر یک طول موج جدید دیگر است که مقبولیت زیادی در بین کالج های ارتوپدی برای روش های آندوسکوپی پیدا کرده است اما در استفاده از Holmium در ارولوژی تجربه محدودی وجود دارد.این لیزر به نظر به طور عالی انعقاد و برش را با هم ترکیب کرده و ممکن است راهش را در دنیای مبهم و گیج کننده درمان پروستات با لیزر پیدا کند. اینجا هم یافته های طولانی مدت در جهت توضیح مؤثر بودن این طول موج در درمان انسداد پروستاتیک وجود ندارد از وسایل انعقاد و وسایل تبخیر به طور مناسب و ترکیب با هم استفاده شدهتا سطح بزرگتری از پروستات درمان شود با استفاده از دوز خیلی بالاتر انرژی لیزر مشخص شده که پروستاتهای بزرگتر با ترکیب انعقاد و تبخیر می تواند درمان شود.

پروستاتکتومی با روش تبخیر

پروستاتکتومی به روش تبخیر هم از نظر مفهومی و هم از نظر علمی ازروشهای انعقاد انرژی مصرف می کنند تا بافت را به طور واقعی از بین ببرندآب سلولی وقتی که اجزاء ارگانیک سلول، کربونیزه می شوند واقعاً تبخیر می شود ومثل T.U.R.P این روش وقتی که یک حفره باز در پروستات ایجاد کند، کامل می شود و ادم بعد از عمل در ریختن بافت به طور تأخیری اهمیت کمی دارد.سیستم تماسی از یک پروب سنتیک Sapphire استفاده می کند برای انجام این روش درست مثل T.U.R.Pاحتیاج به یک تجربه عملی دارد انتخاب قبلعمل بیماران مهم است درمان پروستاتهای بزرگتر از ۴۰ گرم از نظر کلینیک با این روش مشکل است مثل  T.R.R.P تجربه جراح باعث می شود که غدہ های بزرگتر راحت درمان شود. جراح در ابتدا باید فقط غده های زیر ۲۵ گرم رادرمان کند. برخلاف نوع تبخیری - تماسی انعقاد بدون خونریزی نیست و این روش را نباید در بیماران تحت درمان ضد انعقاد انجام داد.

روش درمان :

اغلب از  بزرگترین پروب گرد  و در دسترس استفاده می کنند  پروبهایبزرگتر ایجاد Defect پروستاتیک بزرگتری می کنند حداکثر اندازه شایع نوع۱۰-M.T.R.L است که یک ضایعه به اندازه یک لوپ رزکتوسکوپ ۲۴F ایجاد می نماید پروبی که قابل استفاده مجدد است در یک فیبر اپتیکال ۶۰۰میکزونی یک بار مصرف حفظ می شود  در ابتدا یک ست ۴۰ وات YAGانتخاب  می کنیم اگر چه خروجی (Out Puti) اغلب تا ۶۰ وات قابل افزایش است. پوششهای سطحی پروب تماسی تقریبا۳۰ درصد خروجی لیزر را جذبمی کند که این باعث گرم شدن زیاد پروب و تسهیل تبخیر سطحی بافت می شود تحت دید سیستوسکوپی، پروب تماسی داغ به داخل بافت پروستاتیک فشار داده می شود حفظ مشخصه ها درست مثل T.U.R.P حساس هستند.روش فشار دادن پروب به جلو به داخل بافت دیکته کننده تکنیک نول استتبخیر در گردن مثانه با عبورهای کوتاه Short Passesااولیه شروع و در زاویه ۳۶۰ درجه تکرار می گردد تا گردن میانه کاملاً باز شود از انجام این مرحله در زمانی که حفظ گردن مثانه لازم است بایستی اجتناب شود. اگرچه روش از نظر تکنیکی مشکل تر می گردد عبورهای طولانی تر بعدی دیستال به گردن مثانه بافت بیشتری را تبخیر می کند و نهایتاً یک حفره پروستاتی نسبت به ورومونتانوم ایجاد می شود. چون بافت قابل ملاحظه ای برداشته می شود. انتظار می رود بیماران در زمان کوتاهی بعد از عمل بتوانند ادرار کنند سونداژ معمولاً برای بقیه روز عمل لازم است اما خارج کردن سوند ممکن است در روز اول بعد از عمل انجام پذیر باشد. برای دستیابی به تبخیر واقعی بافت پروستات به طریق تماسی حداقل ۱۰ برابر انرژی نسبت به روش انعقاد لازم است براساس قوانین ترمودینامیک تبخیر  ۲۰ گرم بافت به حدود یک ساعت زمان نیاز دارد. چند نوع  لیزر Side Firingغیرانعکاسی ممکن است برای تبخیر استفاده شود این وسایل ممکن است یا در تماس با بافت یا جدا (Offset) از بافت قرار گیرند اخیراً یک مطالعه نشان داده که انتقال انرژی با پروب تماسی بیشتر است انتظار نمی رود که مدت درمان با وسیله Side Firing سریع تر از آنچه که قبلاً بحث شده باشد، اگر که تبخیر هدف اصلی باشد. اگرچه زمان عمل ممکن است حداقل باشد. اگر به این ترتیب عمل کنیم که تنها یک قسمتی از پروستات یا گردن مثانه را تبخیر کنیم و اجازه دهیم بقیه قسمتهای منعقد شده با تأخیر و تدریجاً بریزند.تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت اولتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت دومتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد