تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت چهارم


تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی  /قسمت چهارم

نتایج :

مطالعات کلینیکی تبخیر در مراحل اولیه خود می باشد اگرچه چندین مطالعه را به که تکنیک عمل را توضیح داده منتشر شده است ، اما هنوز هیچ سری بزرگتر کنترل شده کلینیکی گزارش نشده است مطالعات با استفاده از انتخاب تصادفی و مقایسه با TUR-P" یا Placebo در حال انجام است .

 روشهای حفاظتی :

لازمه استفاده از لیزرهای با قدرت بالا در کارهای جراحی حفاظت کاملبرای بیمار، پزشک، پرسنل کمک با توجه به خطرات تشعشع لیزر است. هدف لیزردرمانی کلینیکی ، دستیابی به دناتوره شدن با کنترل بافت ارگانیک است اشعه لیزر در موضع درمان باید شدت کافی برای تولید عمل حرارتی مطلوب را دارا باشد اگرچه در همان زمان ضروری است که مطمئن شویم تشعشع به ناحیه درمانی محدود است  و هیچ ریسکی  برای دکتر  یا کمکش  وجو د ندارد  تا حدی که باید حفاظت کافی در برابر هر اشعه ناخواسته ای که از محیط عمل خارج می شود، داشته باشیم، خطرات چشمی مهمترین آنهاست، ساختمانهای مختلفی از چشم در حجم بافتی جذب کرده است در لیزرهایی که نوری در ناحیه نور قابل مشاهده و نزدیک مادون قرمز یعنی بین ۴۰۰ و ۱۴۰۰ نانومتر (مثل انچه که در لیزر ۔ YAG می بینیم) دارند خطر اصلی آسیب به رتین به خاطر شفافیت لنزهای چشم است اگر اشعه لیزر منعکس شود طبیعت انعکاسی انست که مهم می باشد انعکاس های منتشره عموماً خطرناک نیستند بجز در مواردی که اشعه از لیزرهای پرقدرت ساطع می شود. انعکاسهای مستقیم خطرناک است چون واگرایی کم اشعه لیزر وجود دارد بدترین حالت زمانی است که نور لیزر به طور موازی روی کوچکترین نقطه ممکن در روی رتین فوکوس شود یک اشعه ۵۰ وات بر مترمربع که روی قرینه بیفتد روی رتین به صورت ۲۵ مگاوات بر مترمربع خواهد افتاد استفاده از لیزر YAG در آندوسکوپی و جراحی باز مستلزم یکسری احتیاطات متفاوت براساس تکنیکها و پارامترهای تشعشعی متفاوت است.وقتی که از سیستوسکوپهای لیزری بدون انعطاف استفاده می کنیم در بدترین حالت ممکن قرارداریم یعنی زمانی است که فاصله دید ۸ میلی  متر می باشد. اما وقتی فاصله تشعشع ۳ میلی متر باشد، یک خروجی با قدرت۵۰ وات داریمبرخورد اشعه هنوز بطورقابله ملاحظه ای زیر MPE-VALUE می باشد در مواردی که سیستم با انعطاف (Flexible) تست شده است. مخصوصاً با زمان برخورد بیشتر از ۰.۵ ثانیه درجات برخورد اشعه بالاتر از سطح مورد انتظار اتفاق افتاده است بدین دلیل Eye Piece قطعه چشمی باید همیشه با یک فیلتر مثل KG3 Schott Filter با ضخامت ۵ میلی متر با ضریب انتقال ۱۰ برای طول موج لیزر YAG بکاررود.برای کارهایی که با لیزر دستی استفاده می شود و فاصله دید جراح حدود ۲۵ سانتی متر است . محدوده برخورد اشعه برای چشم تا حدود قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند حتی با خروجی لیزر اولیه ۵۰ وات اگرچه برخورد اشعه بازگشت شده به چشم از فاصله ۱ متری مطمئناً کمتر از MPEValue است. اشعه مستقیم  می تواند به داخل اتاق عمل فرار کند بنا براین تمام افرادی که در اتاق عمل هستند باید از عینکهای محافظ که براساس تنظیمهای محافظین به طور مرسوم قابل دسترسی هستند، استفاده نمایند باید دانست اثر حفاظتی فیلترهای توصیه شده و عینک های محافظتی برای جلوگیری از حادثه کافی است اگرچه در مواردی که عملهای آندوسکوپیک لازم است، باید توجه داشت که اشعه لیزر را نباید شلیک کرد مگر این که آندوسکوپ -- لیزر داخلی معده یا مثانه یا هرارگانی قرارداده شود زمانی که به طور آزاد از لیزر دستی استفاده می شود عین کهای محافظ باید همیشه استفاده شود تاحدی برای حفاظت کامل بیمار لازم است که مقدار تشعشع مجاز را تعیین کنیم میزان تشعشع وقتی مجاز ابهت که تومور انفیلتره کننده دیواره مثانه توسط حرارت کاملا  تخریب شود. بدون این که به ارگانهای مجاور آسیب برسد. براین اساس تومور دیوار مثانه که به عمق ۴ میلی متر نفوذ می کند، می تواند با قدرت لیزر ۴۵ وات و زمان ۲ تا ۴ ثانیه کاملاً درمان شود ضخامت دیواره مثانه نرمال برای حفاظت ارگان های مجاور ( مثل لوب های روده ) در اثر اشعه انتقال یافته ، کافی است. تبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت اولتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت دومتبخیر پروستات با تراکم انرژی بالا با استفاده از فیبرهای غیر تماسی /قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد