تحت کنترل گرفتن اوضاع با برنامه ریزی روزانه در بیماران مبتلا به ام اس


تحت کنترل گرفتن اوضاع با برنامه ریزی روزانه در بیماران مبتلا به ام اس

تحت کنترل گرفتن اوضاع با برنامه ریزی روزانه در بیماران مبتلا به ام اس

 

زمان بندی روزانه کنید و کارهایی را که احتیاج به تلاش های شناختی بیشتری دارد، به زمانی موکول کنید که در بهترین حال خود هستید؛ این حالت غالباً در ساعتهای اولیه ی روز است

دقت کنید کنار هر تلفنی در منزل کاغذ و قلم باشد. برای کارهایی که چند مرحلهای است، مثلاً آماده کردن و طبخ غذا، رسیدگی به حسابهای بانکی، رسیدگی و سروسامان دادن به مسائل مالیاتی و برنامهریزی برای مسافرت، یک برنامه ی قدم به قدم تدوین کنید تا اوضاع تحت کنترل باقی بماند.

مهار نوسانات احساسی

علاوه بر واکنش های احساسی که در اثر بیماری های چالش برانگیزی از قبیل ام اس رخ می دهد.بررسی کنید)، برخی تغییرات احساسی مهم نیز مشاهده می شود که به نظر میرسد بخشی از خود بیماری باشد. تفکیک واکنش ها و تغییرات، مهم است، زیرا خیلی از افراد راحتتر تقاضای کمک میکنند.

تغییراتی که در این مبحث در موردشان صحبت میکنیم، هیچ ربطی به لوس بودن، دیوانه بودن، یا ضعیف بودن ندارد. این ها علایم عاطفی ای است که پابهپای تغییرات به وجود آمده در CNS روی میدهد، یعنی همان اتفاقاتی که منجر به بروز علایم فیزیکی و شناختی می شود .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد