تحقیقات درمورد دندان قروچه و شیوع آن


تحقیقات درمورد دندان قروچه و شیوع آن

 تحقیقات درمورد دندان قروچه و شیوع آن 

 

سایر عادات دهانی

جویدن ناخن، جویدن گونه، آزردن و خراشیدن لثه باناخن و واردکردن اشیایی مانند مواد و خودکار بین دندانها، همگی از عادات دهانی بوده و طبعأ اثرات سوئی روی سلامت دهان و دندانها دارند. در صورت ملاحظه هر یک از عادات فوق باید با دندانپزشک کودکان مشورت کرد.

دندان قروچه

دندان قروچه یا براکسیسم در هر سنی ممکن است دیده شود ولی در کودکان از شیوع بیشتری برخوردار می باشد. این عارضه عبارت است از سائیدن و فشردن دندانها بر روی یکدیگر. دندان قروچه ممکن است در هر حالتی صورت گیرد؛ بویژه در هنگام خواب بسیار بیشتر دیده می شود.

اگر هنگام برخاستن از خواب در فكين خود احساس خستگی کردید و یا سایشی در دندانهای آسیای خود ملاحظه نمودید یا احساس سردرد خفيف داشتید، باید احتمال وجود دندان قروچه را در نظر بگیرید. در بین انسان ها شده اند اما به جرم دندان قروچه روزانه هم وجود دارد که در حالات فشارهای عصبی و استرس به انسان دست می دهد.

مثلا ثابت شده است در ترافیک بویژه سر چهارراهها و در راه بندانها بسیاری از افراد دندانهای خود را ناخودآگاه جفت و یا روی هم می سایند. شبانه و روزانه از لحاظ علت و ماهیت و حتی از نظر درمان با هم متفاوتند. گرچه یک فرد ممکن است به هر دو نوع مبتلا باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد