previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

تحلیل ازدواج های اینترنتی قسمت اول


تحلیل ازدواج های اینترنتی قسمت اول

تحلیل ازدواج های اینترنتی

واقعیت این است که ورود اینترنت به جوامع در حال توسعه ای همچون ایران در کنار تمام محاسن و نوآوریهایی که به دنبال داشته است دارای جوانب منفی و آثار سویی نیز بر فرهنگ کشورمان بوده است. شاید بتوان تغییراتی در شیوه ازدواج جوانان مرسوم شدهاند اما مساله مهم در این میان این « ازدواجهای اینترنتی » را یکی از تبعات ورود این فناوری در ایران   است که آیا میتوان اشتراک سلیقه افراد در« چتروم » دانست که نخستین گام برای ازدواج دانست؟
هرچند ضرورت ازدواج به هنگام از جمله موضوعاتی است که تاکیدات قرآنی متعددی درباره آن وجود دارد.

اما در کنار این موضوع، احکام اسلامی همواره بر این ضرورت تاکید دارند که تشکیل خانواده باید با درایت و آگاهی صورت گیرد چرا که بیتوجهی به این امر از قوام این نهاد که اساس جامعه را تشکیل میدهد کاسته و زمینه ساز بروز مشکلات متعددی میشود.
بیاعتمادی در بین زوجها، عمدهترین آسیب ازدواج اینترنتی بابک سعیدی، روانشناس، از جمله منتقدان ازدواجهای اینترنتی است که در این خصوص معقتد است بیاعتمادی یکی از عمده ترین آسیب هایی است که زندگی زوجینی را که به و اسطه آشنایی در فضای مجازی با یکدیگر ازدواج میکنند،  وی میگوید «. آیا همسرشان با افراد دیگری هم چت میکند » میکند چراکه همواره این دغدغه با آنهاست که تهدید آشنایی در فضای چترومها بعدها در روابط زوجها تأثیرات عمیقی میگذارد چراکه آنها در مرحله نخست برای برقراری ارتباط با یکدیگر ناگزیرند در برخی از موارد خود را بسیار ایدهآل معرفی کنند اما این مساله زمان زیادی طول نخواهد کشید به باور این روانشناس این نوع ارتباط زمانی میتواند به یک آشنایی سالم تبدیل شود که با بلوغ هیجانی هر دو فرد، نظارت موسسات ذیصلاح در این امر و مشاوره متخصصان فضای مجازی همراه شود.

وی حمایت خانوادهها از فرزندانشان را راهکار مناسبی برای کنترل آسیب های ناشی از همسریابی اینترنتی میداند و میگوید نگاه کنند اگر والدین از دریچه منع به این وسیله ارتباطی  قطعا فرزندانشان به شکل دیگری آسیب خواهند دید چراکه اینترنت واقعیت روز جامعه ماست و نمیتوانیم این واقعیت را انکار کنیم اما این سخن نیز به آن معنا نیست که فرزندمان را در برابر ابزارهای جدید تنها رها کنیم بنابراین والدین «. مسئول، کسانی هستند که علاوه بر دلسوزی با بصیرت به این فناوری و خدمات آن نگاه کنند نگاه پسران به مقوله همسریابی اینترنتی صرفا نوعی سرگرمیاست روانشناسی دیگر که از جمله منتقدان ازدواجهای اینترنتی است که معتقد است.

بیشتر دختران از شیوه همسریابی اینترنتی برای میشوند. شاید « چتروم » انتخاب همسر مناسب استفاده میکنند و این در حالیاست که پسران بیشتر با نگرش سرگرمی وارد بتوان ادعا کرد که آشنایی در چترومها بتواند به کاهش سن ازدواج کمک کند. اما نمیتوان توقع داشت این الگو در جامعه ما نیز جوابگو باشد زیرا بیشتر تعاملات جوانان در فضای مجازی انتزاعی و دور از واقعیت است و همین موضوع زمین های برای مشکل کنونی ما این است که پسران » : او تصریح میکند «. افزایش مشکلات و آسیبهای همسریابی اینترنتی در جامعه ما است
وی عنوان «. حاضر به قبول مسئولیت ازدواج نیستند و در نهایت این جامعه زنان هستند که از این شیوه ازدواج آسیب میبینند

ادامه تحلیل ازدواج های اینترنتی قسمت دوم


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد