تخفیف تحریکات جنسی..!!


تخفیف تحریکات جنسی..!!

تخفیف تحریکات جنسی..!!

-رازک تخفیف دهنده خواص جنسی مردان است.(تیره شاهدانه)- گل ماده رازک در زنان تحریک جنسی ایجاد می کند.-مرزنگوش کاهندهٔ نیروی جنسی است.-سداب، ارزن، شاهدانه، عدس، کاهو، خرفه، کافور، کدو، قهوه، کاسنی، نیلوفر، ترشیجاتکاهش دهندهٔ نیروی جنسی هستند. -برای جلوگیری از احتلام شبانه داروئی بهتر از اسفند نیست.-کاهو شهوت را متعادل میسازد و از احتلام و شهوت زیاد جلوگیری می کند.- شیر خشت قوه باه را کم می کند. -تخم کاهو بطور خوارکی روزانه ۷ گرم مضر نیروی جنسی است. آب . پشت را خشک گرداند آرزوی جماع را فرو نشاند و خوابهای جنسی را از بین میبرد. -تخم گشنیز تحریک جنسی را دفع میکند و اگر تا صد گرم از آب تازه گشنیز خورده شود ایجاد اختلال هواس و چرت و تقلیل اسپرم و ضعف نیروی جنسی می کند.-برگ شاهدانه و دانه ان نیروی جنسی را از بین میبرد و ترشح اسپرم را قطع می نماید-خیسانده و جوشانده زیره مخلوط با سرکه شهوت مردان را کم می کند-عناب شهوت را کم و غریزه جنسی را ضعیف میسازد.  کافور، سرکه و آب مورد مخلوط در تضعیف قوه باه مصرف سنتی دارد.-اسراف در خوردن شوید و خوردن تخم شوید اسپرم را قطع می کند و نیروی جنسی را ضعیف می کند برای جبران این اثر باید با آب غوره یا آب لیمو خورده شود.  - آبجو، رازیانه، برگ اکلیتوس، بسفایج، پوست بید و دانه تمر هندی شهوت مردان را کاهش میدهند.-نیلوفر  ابی JIS Nymphaea Alba  آن اثر مخدر داشته تحریکات پوستى را ذایل می کند آن را تسکین دهنده قوای جنسی نیز دانسته اند. - پنج انگشت (Vitex) شیر پستان را زیاد و آب پشت را کاهش میدهد. دود کردن آن شهوت جماع را در زنان فرو می نشاند اگر آنرا بسته کنند از احتلام و ذکر برخواستن خبری نیست. ترخون اشتهای جماع را نابود میسازد.-نیلوفر آبی.Nymphaea albal|مصرف شربت و فراورده های ریزوم و گل در تسکین تحریکات شدید جنسی در ناراحتی های عصبی که همراه با تحریکات قوای جنسی و بی خوابی باشد بطور محسوس اثر مفید نشان می دهد. در کاهش و رفع اشتهای جنسی زنانی که این احساس در انها شدت دارد( Nymphamanie) و همچنین درمان نعوظ های طولانی که غالباً با درد همراه است بدون آنکه اشتهای جنسی حس گردد و یا دفع صورت گیرد مؤثر واقع می شود در حالت اخیر (Priapisme) نعوظ های طولانی معمولاً به علت مصرف (Cantharide) و مسمومیت از آن، لوسمی، التهاب مثانه و یا پیدایش ضایعه از مراکز عصبی ور غیرهمی آید. (تانن، اسید گالیک، نوفارین و نیم فالین دارد.) -اگر یک درهم نیلوفر بویژه از ریشهٔ ان با شربت خشخاش تناول شود خوابهای جنسی راکاهش می دهد، آرزوی جماع را میشکند و منی را بند میآورد. تاجریزی سردی میبخشد و خوابهای جنسی را باز می دارد.-شوید منی را قطع میکند.-بیخ خشک نی و پونه کوهی (حق) از هر یک دو درهم، شیره گیاه شیر سگ نیم در هم. -بزر سداب، مر ونیارو، (اناریچه) پنج انگشت و مرزنگوش هر یک یک در هم همه را در هم قاطی کنند و مقدار تناولی بوزن یک در هم باشد. -گیاه ارخس و بزر شاهدانه بیابانی از هر یک هشت مثقال، بزر پنج انگشت بو داده دو مثقال، بزر نیلوفر رودخانه یک مثقال همه را در هم مخلوط کنند و هر بار بوزن یک مثقال با شراب سیاه گس مزه بخورند پیشینیان این دارو را بسیار پسندیده اند. - در تخفیف تحریکات جنسی، خوردن کاهو، هندوانه، آب غوره و ماست و خیار و گشنیز ولیمو مؤثر است.-ترشیجات پخته از قبیل آش تمر، آش سماق، ماست، قره قوروت، آب لیمو، آب نارنج داخل آش و با غذا زیاد میل نمایند.-از خوردن گوشت، تخم مرغ و کباب و الکل و پسته و موز و نارگیل خودداری نماید.-نسخه : هر روز نیم گرم کافور قیصور در یک کپسول خالی میل نماید تا یک هفته. -از قول بوعلی تا ۴۰ روز روزی ۷/۵ گرم تخم کاهو بجوشانند و صبح ناشتا میل شود شهوت خاموش میشود.

تخفیف شهوت

 دستور مصرف آب کاهو، تخم کاهو، برگ کاهو، اب کاسنی و عرق کاسنی و آب انار و تمر گجرات و برگ تمر و قره قوروت به مرور از شهوت میکاهند. - نسخه : قهوه را بو داده بسایند بعد دم کرده شهوت را میکاهد و خواب را کم می کند.-رازیانه، زیره مخلوط با سرکه، شوید کاهنده قوای جنسی مردان است.- تخم سداب نیم تا یک گرم بصورت دم کرده  -تخم یا میوه پنج انگشت بصورت دم کرده - آب انار- آب ترنج- عدس پخته مضعف قوه باه در مردان هستنند.-اگر روزانه ۱/۵ مثقال تخم سداب را نرم سائیده با کمی آب خرفه مخلوط کرده و در دو وعده صبح و عصر میل نمایند موجب کاهش نیروی شهوت و غریزه جنسی بخصوص در افراد مجرد و جوان می گردد.آبجو و رازیانه برای مردها موجب عنن و عقیم شدن است.

- کم کنندهٔ نیروهای جنسی:

تخم خرفه ۲۵ گرم، تخم کاسنی ۲۰ گرم، گل نیلوفر ۲۰ گرم، تخم کاهو ۲۰ گرم، تاجریزی ۱۵ گرم، کافور ۲/۵ گرم همه را نرم کوبیده یک قاشق غذاخوری در آبغوره یا سرکه حل کرده صبح و ظهر و شب میل نمایند.تخم کاهو ۵ گرم با آب خرفه صبح و عصر بمدت ۷ روز می توان ادامه داد تخم سداب ۵گرم با آب خرفه صبح و عصر بمدت ۷ روز، ۱۰ گرم خرفه صبح و عصر بمدت ۷ روز.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد