تداخل های خطرناک داروهای گیاهی با داروهای دیگر


تداخل های خطرناک داروهای گیاهی با داروهای دیگر

تداخل های خطرناک داروهای گیاهی با داروهای دیگر

 با توجه به این که ۶۰ میلیون نفر در آمریکا از داروهای گیاهی و رژیم های مکمل، همزمان با داروهای تجویز شده توسط پزشک یا داروهای مجاز بدون نسخه استفاده میکنند، احتمال به وجود آمدن تداخل های خطرناک نیز بسیار زیاد است. پزشکان و داروسازان غالباً از بیماران در مورد داروهای مصرفی شان پرسشی نمی کنند. بیماران هم از ترس این که مبادا مورد تمسخر آنها واقع شوند تمایلی به گفتن این مطلب ندارند. پزشکان حتی در صورت آگاهی از این مطلب نیز ممکن است قادر به تشخیص ناسازگاری و تداخل داروهای گیاهی با داروهای دیگر نباشند. طبق تحقیقی که توسط اتحادیه مصرف کنندگان" انجام گرفت، دو سوم داروسازان توصیه های نادرستی در خصوصی تداخل جینکو (یا همان گینکو) با یکی از داروهای رقیق کننده خون به نام وارفارین به بیمارانی که با آنان مشورت کرده بودند ارائه داده بودند. بیمارانی که قبل از عمل جراحی داروی گیاهی مصرف میکنند ممکن است بیشتر هستها، خونریزی و عوارض تنفسی باشند. متخصصان بیهوشی در خصوص قطع مصرف داروهای گیاهی ای چون جینکو، کاوا، افدرا یا سینیکا دو هفته قبل از عمل جراحی، تأکید دارند. بسیاری از داروهای گیاهی، سیستم های بیوشیمیایی مختلفی را تحت تأثیر قرار داده و اثر شدیدی بر نحوه عملکرد داروها دارند. متأسفانه سازندگان دارو اشتیاق چندانی برای انجام مطالعه درباره این قبیل تداخل ها ندارند. از آنجا که دانشمندان به تازگی تحقیق درباره تأثیر داروهای گیاهی بر داروهای تجویزی پزشکان را آغاز کرده اند، در کتاب حاضر از ذکر ناسازگاریها و تداخل هایی که هنوز مورد تردیدند خودداری کرده ایم.لطفاً قبل از محصرف همزمان هرگونه گیاه دارویی با داروهای مصرفی خود به این بخش مراجعه نمایید. اما به خاطر داشته باشید که همواره مطالب تازه ای در این زمینه در حال کشف اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد