تراشیدن پروستات از طریق مجرا چگونه است…؟؟


تراشیدن پروستات از طریق مجرا چگونه است…؟؟

تراشیدن پروستات از طریق مجرا چگونه است...؟؟

 

تراشیدن پروستات از طریق مجرا 

این روش استاندارد طلایی بین درمان های جراحی B.P.H می باشد و میزان بهبود علائم بعد از TURP۹۶ - ۷۰ ( متوسط ۸۸) درصد می باشدفقط ۲ درصد افراد پس از ۳ سال نیاز به ReSection مجدد داشته اند. بیش از ۹۰ درصد افراد پس از ۵ سال از وضعیت خود راضی بوده اند.

عوارض (TURP ) :

الف - عوارض زمان جراحی ۱- خونریزی شریانی ۲- خونریزی وریدی ۳- یروفوراسیون کیسوا، پروستات واکستراوازیش ۳- پروفوراسیون کپسول پروستات واکستراوازیشن ( ۲ درصد بیماران ) ۴- سندروم ۲TURP درصد بیماران ) 5- پریاپیسم حین عمل ب - عوارض بلافاصله بعد از عمل جراحی ۱- عدم توانایی ادرار کردن ) ۶/۵ درصد)۲- خونریزی با نیاز به تزریق خون ( ۳/۹ درصد )(۳/۳ درصد ) Clot Retention-3ج -- سایر عوارض : ۱- تنگی مجرا۲ -Contracture تنگی گردن مثانهریسک  TURP:( Retrograde Ejaculation)درصد موارد برگشت انزال که معمولأبا توجه به سن بیماران مشکل عمداه ای  نیست.۱۰-۱۵ درصد موارد  IMPOtence2- ناتوانی جنسی که غالبا در افرادی که زمینه قبلی داشته اند بروز میکندوگرنه عارضه ای موقتی است Incontinence-۳ کمتر از ۱ درصد مواردبی اختیاری به صورت کامل نادر است و چنانچه زمینه های مثانه عصبی و باشد.علائم سندرمTURP: ۱- تهوع ۲- استفراغ ۳-گیجی (Confusion) ۴-برادی کاردی۵- اختلالات بینایی۶-هیپرتانسیونعلائم پارگی کپسول پروستات همراه با ExtravaSation :۱- بیقراری۲-استفراغ ۳- دل درد با وجود بی حسی Spinal که در قسمت تحتانی شکم و پشت لوکالیزه می باشد.با انتخاب صحیح بیمارانی که نیازمندT.U.R پروستات می باشند و با  رعایت اصول این روش می توان از بروز عوارض به مقدار قابل توجهی پیشگیری نمود. قطعاً تجربه کافی در انجام همه روشهای آندوسکوپی مخصوصاً این نوع از درمان پروستات می تواند به طور قابل توجهی بر نتیجه آن مؤثر باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد