ترس ها و نگرانی های دوران بلوغ


ترس ها و نگرانی های دوران بلوغ

ترس ها و نگرانی های دوران بلوغ

  طبق تحقیق های روانشناسان چنین نتیجه می شود که ترسی های فراوان دوران بلوغ به طور معمولی به کارها و تکالیف مدرسه، احساسی کمبود، افراط در اثبات و اظهار وجود و موقعیت اجتماعی مربوط میشود. هر چه سن در دوران بلوغ بالاتر میرود، به تدریج از ترسی های فردی کاسته و ترس های اجتماعی جای آنها را میگیرد. بعضی از ترسی ها از دوران کودکی نیز از فرد نوجوان حفظ میشود. مثل ترسی از تاریکی یا اشباح. این نوع ترسی هایک واکنشی عادی است و با سپری شدن دوره بلوغ، کسب تجربه و به مرور زمان کمتر شده و در اغلب موارد به طور کاملی از بین میروند. اما ممکن است بعضی از این گونه ترسی ها و به خصوص ترس های مرضی مانند: ترس از جاهای بسته، بلندی و ارتفاع، ترسی از تاریکی، ترس از تنهایی که به طور معمولی ریشه های روانی دارند، قالب و شکل عوض کرده و تا سال های زیاد و حتی تا اخر عمر همراه فرد باقی مانده و زندگی او را تحت تأثیر قرار دهند. البته یک انسان از زمان کودکی، نسبت به تمام موارد ناآشنا، ترس از خود نشان میدهد. زیرا به طور غریزی نسبت به این که موجودیت خود را در خطر ببیند و یا صدمه و اسیبی به او برسد، واکنش نشان میدهد. این ترسی واکنشی با حالت های ترسی که در دوران بلوغ و نوجوانی وجود دارد، بسیار متفاوت ومتمایز است بنابراین نحوه برخورد خانواده و بخصوص پدر و مادر و نیز ولیای مدرسه با ترسی نوجوان، نقش مهم و اساسی دارد.در واقع برخوردهای آگاهانه و آموزش ها و عکس العمل های درست آنها باعث میشود که ترسی در نوجوان از بین رفته و یا کم رنگ شود. شایعترین ترسی های دوره نوجوانی عبارتند از: ه ترسی از درگیری و تشنجات خانوادگی و به خصوص ترس از جدایی والدین به ترسی از اوضاع بد مالی و اقتصاد خانواده و نیز مشکلات زندگی ه ترس از عدم موفقیت در تحصیلی ه ترسی از تنهایی و مورد قبول واقع نشدن همسالان و از دست دادن آنها ه ترسی از سرزنش و تحقیر معلم ها و همکلاسی ها ه ترس های بهداشتی که از حوادث ناگهانی، مصیبت ها، بیماری و مرگ، ظاهر می شوند. ه ترس های جنسی که در ارتباط با جنسی مخالف ظاهر می شوه ترس از افشای راز ه ترس از نداشتن ظاهر، اندام و قیافه مناسب و نگرانی از وزن ه ترسی از گناه و نادیده گرفتن اصولی مذهبی ترسی، میتواند موجب خطاهای گفتاری، اختلالات ذهنی و حتی دروغگویی، توهمات شنوایی و بینایی، کمرویی و منفی بافی شود. در مورد سایر نگرانی ها و اضطراب می توان گفت که مشخصات اختلال اضطراب، نگرانی، نگرانی شدید و غیر واقعی در مورد وقایع آینده مثل امتحانات، احتمال صدمه دیدگی، ورود در فعالیتهای گروه همسالان، نگرانی درباره برآورده نشدن انتظار ها و یا کارهای سخت و یا نگرانی درباره رفتار گذشته است. اختلال های اضطرابی که بیشتر نوجوانان در دوران بلوغ به آندچار می شوند، عبارتند از هراس ها (مثل هراسی اجتماعی و هراس از مکان های باز) و انواع ترس ها که بیشتر به آنها اشاره شد. هراس یا ترسی دائم و شدید و غیر واقع گرایانه به یک شیء یا موقعیت، پدیده ای است که در تمام دورانهای زندگی و به خصوصی دوران نوجوانی که توأم با ناپختگی و کم تجربگی است، همراه می باشد. مؤلفه های این حالت به طور معمولی عبارتند از: تمایل به گریز و اجتناب از موقعیت، اضطراب فزاینده و میلی به فرار به هنگام مواجهه با موقعیت های ترس آور و نیز حمله های اضطرابی شدید به  صورت تنفسی شدید، سرگیجه، تپشی قلب، دردهای شکمی  و مشکل تمرکز. پدیده های شناختی شایعی که در نوجوان مبتلا به هراسی دیده می شوند: ۱ - تصویر ذهن آدیداری از خود، به عنوان قربانی یک حادثه. ۲- رویاپردازی دیداری (مثلاً از یک فاجعه) به وسیله یک موقعیت تحریک کننده ۳- تمایل به حفظ هم زمان باورهای متضاد درباره موقعیتی که هم صدمه رسان و هم بدون صدمه و آسیب است به این معنا که فرد از موقعیت ترسناک می گریزد اما او انتظار دارد که صدمه ببیند۴- تصورات بدنی" مثل داشتن تجربه ای ترسناک و مشابه با موقعیت ترس اور. در مورد هراسی اجتماعی میتوان اضافه کرد که یک ترسی دایمی با نوجوان همراه است که تصور میکند از طرف اجتماع و در واقع دیگران موردبررسی دقیق و موشکافانه است. مثال ها و مواردی که از هراسی اجتماعی میتوان برشمرد، عبارتند از: ترس از ناتوانی در ایراد سخنرانی و یا تحویل دروسی شفاهی در کلاس درسی، ترس از دچار شدن به لرزش و یا رعشه در جمع، ترسی از به زبان آوردن حرفه ای مسخره و احمقانه، ترسی از ناتوانی در پاسخ دادن به پرسش های دیگران در جمع، کمرویی توأم با ترس، در پی این واکنشی، نوجوان به رفتاری که ممکن است با حضور در مدرسه و در فعالیت ها و روابط اجتماعی معمولی مداخله کند، دست میزند. نوجوان مضطرب به کمک اعضای خانواده و به کمک تکنیکها و آموزش های تنش زدایی که توسط مشاور و یا روانپزشک آموخته شده است میتواند بر اضطراب و هراسی خود فائق آید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد