ترس و اضطراب یک علامت هشدار دهنده


ترس و اضطراب یک علامت هشدار دهنده

ترس و اضطراب یک علامت هشدار دهنده

 ترس و اضطراب حالات هیجانی ناخوشایندی هستند که گه گاه افراد بهنجار را مبتلا میسازند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله آماده میکند. اما ترس، واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی، و از نظر منشاء بدون تعارضی است، اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشاء همراه با تعارض است. احساس ترس در مقابل یک خطر واقعی یا تهدید، یک تجربه بهنجار و سالم است. عبور از منطقه ای خطرناک به هنگام شب تقریبا در هر کسی باعث ترس می شود. ترس زمانی پاسخ نابهنجار شمرده می شود که خطری واقعی یا احتمالی در کار نیست، و اکثر مردم در چنان موقعیتی نمی ترسند. مثل ترس از گربه ای که در زباله دان مشغول جستجوی غذا است. چنین ترسی را فوبی (Phobia) مینامند و شخص فوبیک از غیر منطقی بودن آنها آگاه است.علل اضطراب مکاتب روانکاوی، رفتاری و وجودی نظریه های مهمی در مورد علل اضطراب بیان کرده اند. از نظر روانکاوی، اضطراب به ۴ طبقه تقسیم می شود: اضطراب من برتر، اضطراب اختگی (Castration Anxiety)، اضطراب جدائی، و اضطراب نهاد یا تکانه. که هر یک در طول مراحل مختلف رشد و نمو به وجود می آیند. اضطراب نهاد یا تکانه به ناراحتی ابتدائی و منتشر نوزاد به هنگام مغلوب شدن در مقابل نیازها و محرک هایی که خود هیچ کنترلی بر آنها ندارد پدید میآید. اضطراب جدائی (Separation Anxiety) به مرحله ای کمی دیرتر اما هنوز قبل از دورهادیپال مربوط می شود، که در آن کودک از این که نتواند تکانه های خود را کنترل نموده و با معیارها و تقاضاهای والدین هماهنگی سازد نگران بوده و می ترسد که محبت آنها را از دست بدهد یا از جانب آنها طرد شود. خیالات اختگی که مشخصات کودک دوره ادیپال است، بخصوصی در ارتباط با تکانه های جنسی در حال رشد او، در اضطراب اختگی بزرگسالی تجلی می کند، اضطراب من برتر (Superego Anxiety) نتیجه مستقیم رشد انتهایی من برتر است که سپری شدن عقده ادیپ و ظهور دوره پیش از بلوغ نهفتگی را خبر میدهد. از نظر مکتب رفتاری، اضطراب نوعی واکنش شرطی شدن در برابر محرک های محیطی خاصی است، بدین معنا که شخصی نسبت به پدیده ای شرطی می شود و سپس در مواجهه مجدد با ان پدیده دچار ناراحتی می شود. مثلاً کسی که هیچ نوع حساسیت غذایی ندارد، پس از خوردن گوشت ماهی در یک رستوران دچار ناراحتی می شود. مواجه شدن بعدی با ماهی ممکن است سبب شود که شخصی احساس ناراحتی کند. اساس تفکر مکاتب وجودی این است که شخصی از پوچی زندگی خودآگاه می شود و در برابر این پوچی، واکنش خود را به صورت اضطراب بروز میدهد، از نظر زیست شناختی، عواملی متعددی مورد توجه قرار گرفته اند. تحریک سلسله اعصاب خودمختار باعث بروز علائم قلبی عروقی (مثلاً تاکیکاردی)، عضلانی (مثلاً سردرد)، معدی-روده ای (مثلاً اسهال) و تنفس (مثلاً تاکی پنه) می شود. در اختلالات اضطرابی، فعالیت پایه سیستم سمپاتیک بالا است و به محرک های متوسط پاسخ زیاد داده و نسبت به محرک های مکرر، کندتر سازش می پذیرد. ۳ ناقل عصبی عمده که با اضطراب رابطه دارند شامل نوراپینفرین، سروتونین، و گاماآمینوپوتیریک اسید (GABA) میباشند، در تصویرنگاری مغز، گهگاه ضایعه ای در مبتلایان به اختلال اضطرابی یافت می شود که می تواند پیدایش علائم اضطرابی را توجیه نماید. از نظر تشریح عصبی، لوکوس سرولوسی و هسته ستیغی محل های احتمالی در پاتولوژی اختلالات اضطرابی هستند. از نظر توارث، تقریباً نیمی از مبتلایان به اختلال هراس بین بستگان خود، یک نفر مبتلا به اختلال هراس دارند.انواع اختلالات اضطرابیدر DSM-IV اختلالات اضطرابی بدین ترتیب بیان شده اند: اختلال هراس با یا بدون گذرهراسی، گذرهراسی بدون سابقه اختلال هراس، فوبی های اجتماعی و ویژه، اختلال وسواسی - جبری، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال استرس حاد، اختلال اضطراب منتشر، اختلال اضطرابی ناشی از یک اختلال طبی عمومی، اختلال اضطرابی ناشی از مواد، و اختلالات اضطرابی طبقه بندی نشده)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد